Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Skolval bild utan text
Karlstads kommun

Karlstads kommun

24 januari -13 februari är det skolval

Nu är det dags att välja skola inför förskoleklass, årskurs 4 och årskurs 7.

Du gör skolvalet till läsåret 2024/2025 i en digital tjänst som heter Mitt Skolval.

Du ska välja grundskola i skolvalet om du har ett barn:

  • som fyller 6 år och ska börja i förskoleklass
  • som går i årskurs 3 på en skola där årskurs 4 inte finns
  • som går i årskurs 3 på en skola där årskurs 4 finns, men där årskurs 4 tillhör en annan skolenhet (har en annan rektor)
  • som går i årskurs 6 och ska börja årskurs 7 (du ska välja även om du vill att ditt barn ska gå i årskurs 7 på sin nuvarande skola).

Du loggar in med e-legitimation. Har barnet flera vårdnadshavare måste samtliga logga in och godkänna valet för att det ska vara giltigt. Om du vet att barnets andra vårdnadshavare av någon anledning inte har möjlighet att godkänna valet ska du höra av dig till Kontaktcenter innan skolvalet stänger.

I slutet av mars skickas ett placeringsbesked till de som gjort ett skolval. Är du inte nöjd med din placering kan du ansöka om skolbyte efter att skolvalet är klart.

Så fördelas platserna

Du som gör ett aktivt skolval har företräde till platserna framför de som inte gör något val. För att kunna påverka vilken skola ditt barn får plats på är det därför viktigt att du aktivt väljer den skola där du önskar att ditt barn ska gå.

För att ditt barn ska vara garanterad en plats på sin garantiskola måste du aktivt välja den skolan i skolvalet.

Läs mer om hur vi fördelar de kommunala platserna

Söka till en fristående skola

Vill du söka till en fristående skola ställer du dig först i deras kö, och sedan önskar du skolan i e-tjänsten Mitt Skolval. Det är viktigt att du gör båda dessa steg. Kontakta aktuell friskola för att se vilka regler de har för placering.

Har du frågor eller behöver du hjälp?

Om du har frågor eller inte har möjlighet att göra valet digitalt kan du vända dig till Kontaktcenter.

Besöksadress Västra Torggatan 26
Telefon: 054-540 00 00
E-post karlstadskommun@karlstad.se

Other languages

Information på andra språk/other languages

Sidan publicerad: 2024-01-23

Sidan uppdaterad: 2024-02-15

Hittade du det du sökte på sidan?