Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Elevborgarråd för klimatet
Sara Malmborg

Sara Malmborg

Nu blir flera elevborgarrådsförslag verklighet

I våras lämnade elevborgarrådet för klimatet över 67 skarpa förslag till beslutsfattare inom kommunen på hur Karlstad kan bli en mer miljö- och klimatsmart kommun. Nu har barn- och ungdomsnämnden beslutat att genomföra flera av förslagen.

–Vi är jätteglada över att nu beslutat att genomföra en rad av elevernas kloka förslag. Vi vill rikta ett stort tack till alla elever som arbetat med detta – det har varit ovärderligt att få in alla tankar och synpunkter, säger Lina Larhult ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Karlstads kommun är först i Sverige med ett elevborgarråd för klimatet. Det var för exakt ett år sen elever i förskola och grundskola fick komma med förslag på hur kommunen kan bli mer miljö- och klimatsmart. Utifrån de 967 förslagen som kom in anordnades en elevdemokratiworkshop där 43 elever från mellan- och högstadiet tillsammans med miljöexperter i kommunen tog fram 67 skarpa förslag att lämna över till kommunstyrelsen via barn- och ungdomsnämnden. I oktober 2023 lämnade kommunstyrelsen i sin tur över förslagen till berörda nämnder och bolag som under våren ska utreda och fatta beslut.

Matsvinnskamp och miljönytta i slöjden

Utifrån de 15 förslag som lämnades över till barn- och ungdomsförvaltningen har det beslutats att 12 blir verklighet redan nu. Resterande förslag som gick till andra nämnder och bolag är under utredning och kommer att fattas beslut om under våren 2024. Bland annat blir det mer ätbara bär i utemiljön på nybyggda förskolor och skolor, färre plastinköp och inga inköp av svart plast, arbetet med elevborgarrådet blir permanent och återkommande. Inom kort kommer skolorna även ha en matsvinnskamp där varje skola tävlar om vilken klass som slänger minst mat.

I veckan påbörjade projektet Gröna tråden det aktiva arbetet med förslagen ”Skapa miljönytta i slöjden” och ”Inför återbruk på schemat”. Under två år kommer nätverksträffar för slöjdlärare att arrangeras i temat hållbarhet i slöjden. Syftet är att inspirera, ge tips till undervisningen och skapa forum där lärare får mötas kring hur man arbetar mer hållbart i slöjden. Detta ska sedan mynna ut i konkreta elevprojekt med kopplingar till återbruk och miljönytta i slöjden. Det har också inletts ett samarbete med Solareturen som innebär att slöjden kommer att få både tyger och annat material att skapa nya kreationer av.

Mer information

På vår webbplats finns alla förslag och allt material kring Elevborgarrådet: Elevborgarråd för klimatet – Barn- och ungdomsförvaltningen (karlstad.se) Länk till annan webbplats.

Se klipp från när elevrepresentanter tillsammans med miljöstrateg på barn- och ungdomsförvaltningen pratade om elevborgarrådet för klimatet i Nyhetsmorgon. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Sidan publicerad: 2024-02-07

Sidan uppdaterad: 2024-02-08

Hittade du det du sökte på sidan?