Genet står vid en spis och lagar mat i vita kockkläder och förkläde

Yrkesväg är i full gång

Projektet Yrkesväg startade i november 2022 och mycket har hänt sedan dess – både för projektets verksamheter och deltagare.

Språkträning på Praktisk sfi

I projektets utbildningsspår 1 har en tredje grupp börjat studera Praktisk sfi. Här integreras språkundervisning i skolan med språkträning på en arbetsplats. Konceptet ger eleverna möjlighet att inte bara utveckla sina svenskkunskaper utan också växa som människor och knyta värdefulla kontakter på arbetsmarknaden.

Elever berättar

”Språkträningen har gett mig hopp om framtiden”.

”När vi får jobba med händerna lär vi oss bättre”.

”Språkträningen gav mig jobb, jag är lycklig och stolt”.

Bransch-sfi

I utbildningsspår 2 läser flera elever Bransch-sfi. Under utbildningen får eleverna kombinera sina språkstudier med att lära sig mer om arbetsliv och olika branscher. Eleverna har redan varit på sina första studiebesök hos verksamheter inom hotell- och restaurangbranschen: Elite Stadshotellet, Brasseriet och Tingvallagymnasiets skolkök.

Elever berättar

”Vi blev så väl mottagna på studiebesöket”.

”Vi elever kände oss viktiga när cheferna tog sig tid att träffa oss”.

”Jag blev förvånad över att det fanns så många hotellrum och hur många som jobbar här”.

Om Yrkesväg

Yrkesväg är ett hållbarhetsprojekt som ska bidra till att förbättra integration och möjligheter för personer med medborgarskap i ett land utanför EU att etablera sig i det svenska samhälls- och arbetslivet.

Länsstyrelsen Värmland är projektägare för Yrkesväg. Projektet pågår från november 2022 till och med juni 2026. Yrkesväg medfinansieras av Europeiska unionen genom Asyl-, migrations- och integrationsfonden.

Sidan uppdaterad: 2024-05-20

22 Juli 2024