Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Eleven Thi står i köket med kockmössa med sin lärare

Denna artikel är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Du kan bidra!

Bli en del av projektet Yrkesväg och gör skillnad för Karlstadsbor som ska lära sig svenska.

En språkträningsplats, en praktikplats eller ett studiebesök är ett stort steg för de Karlstadsbor som lär sig svenska. Kan din arbetsplats vara värd för ett studiebesök? Eller är en lärling precis vad din verksamhet behöver? Ta kontakt med oss – tillsammans skapar vi förutsättningar för fler att komma ut i sysselsättning och egen försörjning.

Kontakta oss

Madeleine Bäckström

Delprojektägare Yrkesväg

Sara Johansson

Delprojektledare Yrkesväg

Om Yrkesväg

Yrkesväg är ett hållbarhetsprojekt som ska bidra till att förbättra integration och möjligheter för personer med medborgarskap i ett land utanför EU att etablera sig i det svenska samhälls- och arbetslivet.

Länsstyrelsen Värmland är projektägare för Yrkesväg. Projektet pågår från november 2022 till och med juni 2026. Yrkesväg medfinansieras av Europeiska unionen genom Asyl-, migrations- och integrationsfonden.

Sidan publicerad: 2023-12-08

Sidan uppdaterad: 2024-05-20

Hittade du det du sökte på sidan?