Beslut i korthet från stadsbyggnadsnämnden i augusti 2023

Stadsbyggnadsnämndens ordförande, Anders Tallgren (S), berättar här om de beslut som fattades. Bland besluten finns bygglov för förskola på Zakrisdal och namn på nya Vikentunneln när den står färdig.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

23 Juli 2024