Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Sola i Kallsta

Denna artikel är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Beslut i korthet från teknik- och fastighetsnämnden 20 september

På teknik- och fastighetsnämnden den 20 september beslutades bland annat att Karlstads kommun köper Café Augusts gamla lokaler, ett nytt blomsterprogram ska tas fram och isbanan på torget pausas för att spara pengar.

Karlstads kommun köper gamla Café August

Karlstads kommun köper fastigheten August 1, Café Augusts gamla lokaler. Antalet invånare i kommunen växer och det finns behov av fastigheter med centralt läge där allt fler väljer att bosätta sig. Köpet av August 1 är ett strategiskt köp för kommunalt ändamål. Idag är marken planlagd för restaurangändamål. Kommunen får tillträde till fastigheten under vintern 2023/2024.

Beslut: Nämnden godkände köpet av fastigheten August 1 för 5,9 miljoner.

Nytt blomsterprogram ska tas fram

Blomsterutsmyckningar är uppskattade inslag i stadsbilden och kan göra staden till en extra fin och minnesvärd plats att besöka. För att utveckla blomsterutsmyckningen vill Karlstads kommun ta fram ett förslag till riktlinjer för det arbetet i ett nytt blomsterprogram. Ett blomsterprogram beskriver vilka blommor som ska planteras i kommunen och var de ska planteras. Det omfattar oftast vår-, sommar- och höstblommor som valts utifrån olika teman.

Förslaget är att det nya blomsterprogrammet ska tas fram av förvaltningen, i nära dialog med nämnden. Målet är att planen ska vara klar för beslut senast sommaren 2024.

Beslut: Nämnden godkände förvaltningens förslag till beslut och ett nytt blomsterprogram ska tas fram av teknik- och fastighetsförvaltningen, i nära dialog med nämnden.

Förvaltningens delårsrapport godkänd

På nämnden presenterades teknik- och fastighetsförvaltningens delårsrapport. Det ekonomiska utfallet för teknik- och fastighetsförvaltningens skattefinansierade verksamhet efter 8 månader visar ett överskott på 24 miljoner kronor. För helåret pekar prognosen på ett överskott på 19 miljoner kronor. Utfallet är en förbättring mot prognosen efter april vilket främst beror på det statliga elstödet på 16 miljoner kronor som betalades ut i juli samt ökade intäkter för tomträtter, arrenden och markupplåtelse.

Inför 2024 är ekonomin mer ansträngd. Inflationen har drivit upp priserna och det är mycket som ska rymmas inom förvaltningens budget. Förvaltningen arbetar med att prioritera mellan insatser och sätta ambitionsnivåer som budgeten räcker till. En föreslagen åtgärd för att reducera kostnader är att isbanan på Stora torget pausas under vintersäsongen 2023/2024.

Beslut: Nämnden godkände rapporten och förvaltningens förslag på åtgärder. Isbanan pausas säsongen 2023/2024.

Övriga beslut

  • Yttrande över detaljplan för parkeringen vid Tingvalla sportcenter godkändes.
  • E-förslag om att göra i ordning en stig längs järnvägen vid Sandbäckstjärn bifölls.
  • E-förslag om bymiljöväg på Edsgatevägen avslogs.
  • Yttrande över remiss på Regional cykelplan från Region Värmland godkändes.
  • Motion från M och KD om att möjliggöra skytte på 600 meter på Sanna avslogs.

Samtliga beslut på karlstad.se

Här, på karlstad.se, kan du kan läsa samtliga ärenden som behandlades på dagens nämnd och se handlingarna i varje ärende. Besluten publiceras på samma sida när de är justerade. Länk till annan webbplats.

Sidan publicerad: 2023-09-20

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?