Risk för skogsbrand i Värmlands län

Just nu varnar SMHI om att risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Det är viktigt att du som privatperson eller verksamhetsutövare anpassar ditt agerande utifrån rådande läge. Tänk på att du är ansvarig för den eld du tänder och för eventuella skador den orsakar.

Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Beslut i korthet 20 september 2023

September månads nämnd har resulterat i ett antal bygglov, bland annat har två flerbostadshus fått bygglov. Dessa bygglov ger sammanlagt 173 nya bostäder. Nämnden har också besvarat en remiss gällande regional cykelplan som tagits fram av Region Värmland.

Remissvar Regional cykelplan

Region Värmland har tagit fram en ny Regional cykelplan för Värmland. Planen ska vara ett samlat regionalt vägledande dokument för utvecklingen av en ökad och säker cykling i länet. Planen har skickats ut på remiss och Karlstads kommun har möjlighet att lämna ett remissyttrande.

Beslut: Nämnden godkände remissvaret

Bygglov för flerbostadshus i Inre Hamn

Ett bygglov söks för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten Kanoten 2 inom stadsdelen Tullholmen, ängs med Kanikenäsbanken. Förslaget innebär att fyra byggnader i sju våningar med sammanlagt 140 lägenheter ska byggas. Bostäderna kommer fördelas på en till fyra rum. Byggnaderna delar på ett sammanhängande garage under mark och får en gemensam en innergård.

Byggnaderna kommer få en källarvåning som skapar en förhöjd sockelvåning. Ovanpå sockeln ska fyra lika stora flerbostadshus byggas. I hus tre och det nordöstra hörnet kommer byggnaden att få en verksamhetslokal i markplan. De sjunde våningarna kommer att vara indragna takvåningar och se ut som moderna villor med både öppna och inglasade terrasser.

Beslut: bygglov gavs

Bygglov för flerbostadshus på Kasernhöjden

Lov söks för att bygga ett flerbostadshus och riva befintlig byggnad på fastigheten Regementet 13 som ligger i norra delen av kasernområdet i närheten av polisstationen. Förslaget planeras att bli i fem våningar och innehålla 33 lägenheter som varierar i storlek från ett till fyra rum och kök. Förslaget innebär också att befintlig byggnad på platsen rivs.

Det planerade flerbostadshuset kommer ha fasader i massivt tegel i röd kulör med svart plåttak samt detaljer som balkongräcken och portar i svart metall.

Beslut: bygglov gavs

Sidan publicerad: 2023-09-21

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?