Beslut i korthet från stadsbyggnadsnämnden i oktober 2023

Stadsbyggnadsnämnden gav förvaltningen i uppdrag att arbeta fram en detaljplan och därigenom pröva möjligheten att bygga ett hotell i trä intill Biblioteket. I filmen ser du bland annat skisser på hur det skulle kunna se ut samt andra beslut som också fattades.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

26 Februari 2024