Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Denna artikel är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Video: Beslut i korthet från stadsbyggnadsnämnden den 15 november 2023

Nämnden fattade bland annat beslut om bygglov för drygt 60 bostäder och en förskola. Uppdrag för att arbeta fram detaljplan för del av Eriksberg gavs, en lokaliseringsutredning godkändes och två nya gator fick namn.

Sidan publicerad: 2023-11-16

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?