Video: Beslut i korthet från stadsbyggnadsnämnden den 15 november 2023

Nämnden fattade bland annat beslut om bygglov för drygt 60 bostäder och en förskola. Uppdrag för att arbeta fram detaljplan för del av Eriksberg gavs, en lokaliseringsutredning godkändes och två nya gator fick namn.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

26 Februari 2024