Beslut i korthet från stadsbyggnadsnämnden
20 mars 2024

Under mars månads stadsbyggnadsnämnd fick sju restauranger vid Stora Torget tillfälliga bygglov för sina uteserveringar. Samtidigt godkändes den policy för uteserveringar som tagits fram av stadsbyggnadsförvaltningen och teknik- och fastighetsförvaltningen. Ett bygglov gavs för ett LSS-boende och detaljplanen för Vallargärdets skola antogs. En byggvision för Molkom godkändes också.

Beslut i korthet i text

Önskar du ta del av fler ärenden och läsa besluten i text kan du klicka nedan.

Sidan uppdaterad: 2024-03-21

18 Maj 2024