Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Christian Skålberg, Johanna Alteryd och Erika Szegedi är fysioterapeuter på rollatormottagningen. Saknas på bilden gör deras kollega Jeanette Karlsson.

Denna artikel är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Rollatormottagningen till er tjänst

Behöver du eller någon du känner en rollator för utomhusbruk? Fysioterapeuterna på rollatormottagningen hjälper till med att hitta rätt modell, rätt inställningar och massa andra användbara tips. – Vi arbetar förebyggande för att bibehålla självständighet, rörelse, glädje och trygghet, säger Andras Nyström, enhetschef.

Fysioterapeuterna på rollatormottagningen
Christian Skålberg, Johanna Alteryd och Erika Szegedi är fysioterapeuter på rollatormottagningen. Saknas på bilden gör deras kollega Jeanette Karlsson.

Öppnade i november

Rollatormottagningen på Ramgatan slog upp portarna i november förra året och har öppet för bokade besök en dag i veckan.

– Grunden till att rollatormottagningen kom till är att vi tidigare hade ett högt tryck gällande rollatorer för utomhusbruk ute på våra fyra kontor. Då skapades mottagningen för att avlasta kontoren och för att kunna ge Karlstadsborna en bättre och snabbare service, säger Andreas Nyström.

Telefonsamtal – bokad tid

Processen börjar med ett telefonsamtal till mottagningstelefonen.

– Där görs en första bedömning om det kanske behövs fler hjälpmedel än en rollator, i så fall åker fysioterapeut hem till personen. Om behovet ”bara” är en utomhusrollator bokas en tid på rollatormottagningen, säger Andreas Nyström.

Andreas Nyström, enhetschef
Andreas Nyström, enhetschef, utanför rollatormottagningen på Ramgatan.

Förskriva – eller hyra

Rollatormottagningen bemannas av fysioterapeuterna Christian Skålberg, Johanna Alteryd, Erika Szegedi och Jeanette Karlsson.

– Patienten kommer hit på utsatt tid. Vi gör en kort bedömning utifrån uppsatta riktlinjer och kriterier om det finns behov av utomhusrollator. Om bedömningen leder fram till att rollator ska förskrivas blir det utprovning och en genomgång av hur den hanteras, säger Erika.

Om det är ett kortvarigt behov kan personen i stället hyra en rollator.

– Det kan exempelvis vara någon som ska vara i sin sommarstuga under sommaren och behöver rollator där, men inte till hösten när hen återvänder till staden, säger Johanna.

Erika fyller på:

– De kan också komma hit för att byta sin befintliga rollator, till en annan modell eller så. Någon som hyr kan också komma hit för att få en ny bedömning om hen nu har ett långvarigt behov och kan få en rollator förskriven.

Positivt för alla inblandade

Fysioterapeuterna ser stora fördelar med rollatormottagningen jämfört med hur det var organiserat tidigare.

– Vi kan vara så mycket effektivare. På en eftermiddag kan jag träffa fem personer som får den hjälp de behöver, i stället för att åka runt med massa restid mellan träffarna, säger Christian.

– Vi upplever att det är väldigt uppskattat. Många blir positivt överraskade när de får med sig en rollator hem direkt efter första mötet, säger Johanna.

– Det är bara positivt för alla inblandade. Vi blir effektivare och sparar tid. Patienterna får hjälp mycket snabbare, säger Andreas.

Äldre får hjälp med rollator

Rollatorförråd i samma lokal

I samma lokal som rollatormottagningen finns också förrådet med rollatorer.

– Då kan vi tillsammans prova och känna på olika modeller utifrån vilket behov som finns. Det finns många saker att ta hänsyn till, exempelvis hur det ser ut i hemmet, om de bor i staden eller på landet, om de ska kunna transportera rollatorn i bilen. Det går att välja på olika hjulstorlekar, vikt med mera, säger Johanna.

– Ja, det är en stor fördel. Om vi ska åka runt så kanske vi tar med oss två olika modeller, men ibland kanske ingen av dem passar. Här har vi allt samlat i förrådet så det är bara att testa, säger Christian.

– Vi kan ställa in rätt höjd och ge andra användbara tips och råd, exempelvis hur de fäller ihop den, hur de kan lasta rollatorn i och ur bilen. Vi kan visa lite här utanför, i sluttning, vid trottoarkant och så vidare, säger Erika.

Stort steg

Det kan vara ett stort steg att börja använda sig av rollator.

– Det hör vi ganska ofta, men de allra flesta tycker att det är så skönt när de har tagit steget, säger Christian.

– De har alltid något att hålla sig i, någonstans att lägga sin väska eller påse, kan sätta sig ned och vila en stund, säger Johanna.

Äldre vilar på rollator

Fortsatt självständighet

Allt handlar om fortsatt självständighet.

– Vi vill stötta dem att fortsätta vara självständiga, klara sig själva i hemmet, handla mat, gå på utflykt, promenera längre sträckor eller vad de vill göra. En förebyggande verksamhet för att bibehålla rörelse, glädje och trygghet, säger Andreas.

Något för dig?

Är du eller någon du känner i behov av rollator för utomhusbruk? Ring till mottagningstelefonen på 054-540 65 00 för en första bedömning. Kanske leder det till en träff med Christian, Johanna, Erika eller Jeanette på rollatormottagningen.

Sidan publicerad: 2023-08-31

Sidan uppdaterad: 2024-06-05

Hittade du det du sökte på sidan?