Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Tack för att du spolar rätt!

Du vet väl vad som är okej att spola ned i avloppet? Bara kiss, bajs och toapapper. Imorgon lördag den 19 november är det internationella världstoalettdagen, en dag när globala sanitetsfrågor står i fokus. Genom att tänka på vad du spolar ner i avloppet bidrar du till en renare miljö, renare vatten och att kostnaden för vattenreningen minskar.

I Karlstads kommun spolas tonvis med skräp ner i toaletterna varje år. Det som felaktigt spolas ner är till exempel hushållspapper, våtservetter, snus, tops och plast. Det kan orsaka avloppsstopp, källaröversvämningar och utsläpp av förorenat vatten i naturen.

- Till reningsverken kommer allt möjligt konstigt in. Vi har till exempel fått in leksaker, telefoner och glasögon. Tandtråd är ett stort problem när det trasslar in sig i utrustning på reningsverken. Stenar och föremål i metall skadar rensgallren. Men även tamponger och tops sliter mycket på våra pumpar i reningsverken, säger Jan Wilhelmsson, enhetschef Kund- och verksamhetsstöd VA

Den viktigaste delen av reningen börjar hos dig

I kommunen finns nio reningsverk som renar avloppsvatten från hushållen. Ett viktigt reningssteg på reningsverken är den mekaniska reningen, som sker med rensgaller. Rensgallren fångar upp fast material, toalettpapper och skräp.

- Men den viktigaste delen av reningen börjar hemma hos dig. Rensgallren slits onödigt hårt när vi får in saker som inte hör hemma i avloppet. Vi kan spara mycket tid, pengar och energi om bara rätt saker spolas ner i avloppet. Tack för att du spolar rätt, konstaterar Jan Wilhelmsson, enhetschef Kund- och verksamhetsstöd VA.

Hjälp oss att håll vattendrag och sjöar fria från kemikalier och föroreningar

Reningsverken är inte byggda för att rena bort miljöfarliga ämnen. Om miljöfarliga ämnen hamnar i avloppet följer stora delar med ut i sjöar och vattendrag. Snus, cigaretter och mediciner är exempel på saker som innehåller miljöfarliga ämnen. Om du spolar ner snus eller cigaretter i toaletten så sprids kadmium och andra kemiska ämnen i vårt avloppsvatten och hamnar till slut i naturen. Släng snus och cigaretter i det brännbara hushållsavfallet i stället. Många läkemedel kan inte renas bort utan rinner rakt genom reningsverket ut i naturen. Lämna gärna in överblivna läkemedel på ett apotek. Överblivna kemikalier ska lämnas på en återvinningscentral som farligt avfall.

Läs mer om spola rätt på karlstad.se/spolaratt

Sidan publicerad: 2022-11-18

Sidan uppdaterad: 2023-05-22

Hittade du rätt information på sidan?