Tack för att du spolar rätt!

Du vet väl vad som är okej att spola ned i avloppet? Bara kiss, bajs och toapapper. Imorgon lördag den 19 november är det internationella världstoalettdagen, en dag när globala sanitetsfrågor står i fokus. Genom att tänka på vad du spolar ner i avloppet bidrar du till en renare miljö, renare vatten och att kostnaden för vattenreningen minskar.

I Karlstads kommun spolas tonvis med skräp ner i toaletterna varje år. Det som felaktigt spolas ner är till exempel hushållspapper, våtservetter, snus, tops och plast. Det kan orsaka avloppsstopp, källaröversvämningar och utsläpp av förorenat vatten i naturen.

- Till reningsverken kommer allt möjligt konstigt in. Vi har till exempel fått in leksaker, telefoner och glasögon. Tandtråd är ett stort problem när det trasslar in sig i utrustning på reningsverken. Stenar och föremål i metall skadar rensgallren. Men även tamponger och tops sliter mycket på våra pumpar i reningsverken, säger Jan Wilhelmsson, enhetschef Kund- och verksamhetsstöd VA

Den viktigaste delen av reningen börjar hos dig

I kommunen finns nio reningsverk som renar avloppsvatten från hushållen. Ett viktigt reningssteg på reningsverken är den mekaniska reningen, som sker med rensgaller. Rensgallren fångar upp fast material, toalettpapper och skräp.

- Men den viktigaste delen av reningen börjar hemma hos dig. Rensgallren slits onödigt hårt när vi får in saker som inte hör hemma i avloppet. Vi kan spara mycket tid, pengar och energi om bara rätt saker spolas ner i avloppet. Tack för att du spolar rätt, konstaterar Jan Wilhelmsson, enhetschef Kund- och verksamhetsstöd VA.

Hjälp oss att håll vattendrag och sjöar fria från kemikalier och föroreningar

Reningsverken är inte byggda för att rena bort miljöfarliga ämnen. Om miljöfarliga ämnen hamnar i avloppet följer stora delar med ut i sjöar och vattendrag. Snus, cigaretter och mediciner är exempel på saker som innehåller miljöfarliga ämnen. Om du spolar ner snus eller cigaretter i toaletten så sprids kadmium och andra kemiska ämnen i vårt avloppsvatten och hamnar till slut i naturen. Släng snus och cigaretter i det brännbara hushållsavfallet i stället. Många läkemedel kan inte renas bort utan rinner rakt genom reningsverket ut i naturen. Lämna gärna in överblivna läkemedel på ett apotek. Överblivna kemikalier ska lämnas på en återvinningscentral som farligt avfall.

Läs mer om spola rätt på karlstad.se/spolaratt

Sidan uppdaterad: 2023-06-15

23 September 2023