Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Ungdomsfullmäktiges ledamöter i samlad trupp. Längst fram sitter ungdomsfullmäktiges två ordföranden Matilda Glaas och Alexander Rydberg. En av ledamöterna saknas på bilden.

Denna artikel är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Ungdomsfullmäktige är tillbaka - nu med arvoderade ledamöter

Äntligen har Karlstads kommuns ungdomsfullmäktige kommit i gång efter ett uppehåll under pandemin. Nytt för den här mandatperioden är att de 16 ledamöterna snart får ett sammanträdesarvode, precis som kommunfullmäktiges ledamöter.

En grupp ungdomar samlade på en och samma scen.
Ungdomsfullmäktiges ledamöter i samlad trupp. Längst fram sitter ungdomsfullmäktiges två ordföranden Matilda Glaas och Alexander Rydberg. En av ledamöterna saknas på bilden.

Karlstads kommuns ungdomsfullmäktige bildas av ungdomar mellan 15 och 19 år som är folkbokförda i Karlstads kommun. De representerar kommunens unga och är som rådgivande organ med och påverkar beslut i kommunen. Men under pandemin har det inte funnits något formellt ungdomsfullmäktige.

– Det har ju varit svårt att träffas fysiskt under pandemin, men nu jobbar vi för fullt med att få i gång ungdomsfullmäktige igen. Vi tror att det här sammanträdesarvodet kan bli en skjuts framåt för oss, säger Alexander Rydberg som är en av ungdomsfullmäktiges två ordföranden.

Det var under hösten som kommunfullmäktige klubbade igenom nya villkor för förtroendevalda i Karlstads kommun, som för ungdomsfullmäktiges ledamöter innebär att det betalas ut ett arvode på 250 kronor per sammanträde och att ledamöterna kan få traktamente och reseersättning.

– Vi tycker att det är angeläget att ungdomsfullmäktige kommer i gång ordentligt och fungerar bättre än vad det har gjort under pandemin, säger kommunstyrelsens ordförande Linda Larsson (S).

Linda började sin politiska bana redan som ung när hon engagerade sig i att öppna ett ungdomens hus i Karlstad. Hon har också själv varit engagerad i ungdomsfullmäktige.

– Många bra saker har gjorts i ungdomsfullmäktige genom åren. Utöver ungdomens hus har man till exempel arrangerat den drog- och alkoholfria musikfestivalen Lots of Love, delat ut ett ungdomsstipendium och infört sms-biljett och laddare på kommunens bussar. Det är jätteviktigt att unga får vara med och påverka. Ungdomsfullmäktige var en väg in i politiken för mig och så kan det kanske bli också för nästa generations ledamöter, säger Linda.

– Vi jobbar med olika frågor i fokusgrupper och den här mandatperioden fokuserar vi bland annat på att utveckla elevhälsan och skapa fler aktiviteter för unga. Vi jobbar också med cirkulär konsumtion och så har vi en grupp som vill att cykel- och gångbanor ska prioriteras när nya områden planeras i kommunen, berättar Matilda Glaas, ordförande i ungdomsfullmäktige.

Under våren åker ungdomsfullmäktige på valturné. Då ska ledamöterna besöka kommunens grund- och gymnasieskolor för att få fler unga att engagera sig. Valet till ungdomsfullmäktige sker under våren och då kan elever som är mellan 15 och 19 år och folkbokförda i Karlstads kommun kandidera och rösta.

– Det ska bli så kul, skolor har redan börjat boka in sig. Vi hoppas verkligen att fler unga vill engagera sig, säger Alexander och Matilda.

Sidan publicerad: 2022-12-08

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?