Nu har de nya nämnderna tillträtt

Valet hösten 2022 ledde till att Karlstads kommun fick en ny politisk ledning - en grönröd majoritet. Ett nytt kommunfullmäktige samlades 20 oktober, en ny kommunstyrelse 7 november och vid årsskiftet tillträdde de nya nämnderna med nya ordförande.

Karlstads kommun har flera politiska nämnder förutom kommunstyrelsen. Varje nämnd har sitt ansvarsområde och det är kommunfullmäktige som bestämmer hur många ledamöter det ska finnas i varje nämnd.

Kommunfullmäktige bestämmer också vem som ska vara ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande.

Den 1 januari 2023 tillträdde de nya nämnderna formellt med följande personer på ledande positioner.

Arbetsmarknads- och socialnämnden

 • Ordförande: Anna Dahlén Gauffin (S)
 • 1:e vice ordförande: Lotta Björklund (M)
 • 2:e vice ordförande: Samar Madwar (MP)

Barn- och ungdomsnämnden

 • Ordförande: Lina Larhult (S)
 • 1:e vice ordförande: Rebecka Ingsmy (M)
 • 2:e vice ordförande: Marie Persson (C)

Drifts- och servicenämnden

 • Ordförande: Jens Östergren (C)

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

 • Ordförande: Anders Peterson (C)
 • 1:e vice ordförande: Johan Lokander (KD)
 • 2:e vice ordförande: Emma Andersson (S)

Karlstads-Hammarös överförmyndarnämnd

 • Ordförande: Per-Inge Lidén (MP)

Krisledningsnämnden

 • Ordförande: Linda Larsson (S)

Kultur- och fritidsnämnden

 • Ordförande: Robert Halvarsson (MP)
 • 1:e vice ordförande: Patrik Haasma (M)
 • 2:e vice ordförande: Maria Rydberg (S)

Miljönämnden

 • Ordförande: Cecilia Boman Lindström (MP)
 • 1:e vice ordförande Sara Gunnarsson (L)
 • 2:e vice ordförande: Ferman Brodrej (S)

Omvärldsnämnden

 • Ordförande: Monica Gundahl (S)
 • 1:e vice ordförande:Anders Knape (M)
 • 2:e vice ordförande: Blåvitt Elofsson (S)

Stadsbyggnadsnämnden

 • Ordförande: Anders Tallgren (S)
 • 1:e vice ordförande: Niklas Wikström (L)
 • 2:e vice ordförande: Carola Bolmstedt (C)

Teknik- och fastighetsnämnden

 • Ordförande: Monika Bubholz (MP)
 • 1:e vice ordförande: Christian Holm Barenfeld (M)
 • 2:e vice ordförande: Nathalie Björfeldt (S)

Valnämnden

 • Ordförande: Marianne Wreifors (S)
 • Vice ordförande: Gunnar Ordell (M)

Vård- och omsorgsnämnden

 • Ordförande: Stefan Jonsson (S)
 • 1:e vice ordförande: Erik Nilsson (KD)
 • 2:e vice ordförande: Anita Hall (C)

Sidan uppdaterad: 2023-05-30

5 Oktober 2023