Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud

Det råder just nu eldningsförbud i hela Värmlands län. Beslutet gäller från och med klockan 12.00 den 7 juni 2023. Förbudet gäller tillsvidare.

There is a fire ban in Värmlands County from 12 pm on June 7th 2023. The ban is valid until further notice.

{"X":0.0,"Y":0.0,"Width":1.0,"Height":1.0}

På grund av rådande väderomständigheter har Länststyrelsen i Värmland fattat beslut om att införa eldningsförbud. Ett förbud som onfattar hela Värmland.

Förbudet gäller i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse och avser eldning med fasta bränslen. Grillning utomhus är tillåten på egen tomt men även på fasta grillplatser i skog och mark.

Bedömningen av eldningsförbud är gjord i samråd med länets räddningstjänster och utifrån SMHI:s prognosunderlag. Eldningsförbudet kan komma att skärpas alternativt hävas beroende på brandrisken.

Undantag från förbudet kan i särskilda fall ges av Länsstyrelsen Värmland.

(At the top of our website is the Choose language button. There you can translate the page into other languages.)

Läs mer om beslutet och vad det innebär på länsstyrelsens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På MSB:s hemsida kan du också läsa om råd till privatpersoner när det är eldningsförbud. Länk till annan webbplats.

Sidan publicerad: 2023-06-07

Sidan uppdaterad: 2023-06-08

Hittade du rätt information på sidan?