Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Sunnanängs förskola grillplats
David Forssander

David Forssander

Länsstyrelsen: Eldningsförbudet hävs

Från och med idag, torsdag 22 juni klockan 12.00, hävs det rådande eldningsförbudet i länet. Det meddelar länsstyrelsen.

Länsstyrelsen har, i samråd med länets räddningstjänster, beslutat att upphäva eldningsförbudet i Värmland. Beslutet gäller i hela Värmlands län från och med torsdag 22 juni klockan 12.00.

Värmlands län har haft nederbörd under den senaste veckan och brandrisken i länet har gått ner. Länsstyrelsen gör bedömningen, i samråd med räddningstjänsterna, att det för närvarande inte föreligger skäl att länet ska omfattas av ett eldningsförbud.

Det är fortfarande viktigt att vara försiktig och aktsam vid eldning då brandrisken på vissa håll fortfarande kan vara hög.

Sidan publicerad: 2023-06-22

Hittade du rätt information på sidan?