Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Ilandabadet

Karlstads kommun avråder från bad i Ilandatjärn

Uppdatering 230706:

Det senaste provsvaret för Ilandatjärn visar att man nu kan bada i vattnet och därför tas avrådan om bad bort. Simskolan vid Ilandatjärn kommer att starta sin verksamhet i morgon fredag 7 juli. Den tiden man fick vid anmälan är den som gäller. Varmt välkomna hälsar ledarna för utesimskolan!

Här kan du läsa aktuell artikel.

Karlstads kommun avråder alla från att bada i Ilandatjärn. Orsaken är för höga värden av bakterien intestinala enterokocker i vattnet. Ett badprov som togs i slutet av förra veckan visar att Ilandatjärns vatten är otjänligt. Därför avråder kommunen alla från att bada eller vistas i vattnet. Bakterien kan ge symptom som magont, diarré med eller utan kräkningar.

Karlstads kommun misstänker att orsaken till de höga värdena är fågelbajs. Avrådan gäller tills vidare och kommunen fortsätter att ta prover i vattnet. Det finns skyltar uppsatta på plats.

Under sommaren kontrollerar Karlstads kommun badvattnets kvalitet på alla kommunala badplatser inom kommunen. Här ser du provresultaten. Länk till annan webbplats.

Simskolan är stängd tills vi får ett provsvar som säger annat. Simskolan är tillsvidare stängd tills annat anges.

Generellt om vattenprover

Resultaten av vattenproven kan antingen vara tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt. Varje vattenprov får en bedömning efter att halten bakterier E. coli och intestinala enterokocker i vattnet analyserats.

Tjänligt vatten betyder att halten av bakterierna är låg nog för att inte innebära en hälsorisk.

Tjänligt med anmärkning betyder att halten bakterier i provet är något förhöjt, att bada i vattnet bedöms fortfarande inte utgöra någon hälsorisk. Men kommunen bör följa upp varför halten är förhöjd.

Otjänligt vatten betyder att någon eller båda bakterierna finns i höga halter i badvattnet, vilket är ett tecken på att det skett en förorening av något slag. Då finns också en risk att det förekommer andra mikroorganismer i vattnet som du som badande kan bli sjuk av om du sväljer vattnet.

Här kan du läsa mer om vattenproven. Länk till annan webbplats.

Sidan publicerad: 2023-07-03

Sidan uppdaterad: 2023-07-06

Hittade du rätt information på sidan?