Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Bottenviken

Avrådan om bad är borttagen för Bottenvikens badplats

Det senaste provsvaret från Bottenvikens badplats i Väse, visar att man nu kan bada i vattnet och därför tas avrådan om bad bort. Torsdagen 6 juli, publicerade vi också information om att man nu också kan bada i Ilandatjärn, vilket gör att alla kommunala badplatser är öppna som vanligt för allmänheten.

Provtagning av kommunala sjöar sker i enlighet med Vatten- och havsmyndighetens vägledning. När ett prov visar att vattnet inte är tjänligt för bad ska kommunen agera och gå ut med en avrådan om bad. Därefter tar man ett nytt prov och gör en bedömning av vad som kan ha orsakat det första provresultatet. I det här fallet så är bedömningen att regnet och vädret troligen kan ha orsakat att fågelbajs har hamnat i vattnet i området där provet tagits. Bottenvikens badplats har inte heller sedan tidigare problem med dåliga värden. Det nya provet som visade att man kan bada i Bottenvikens badplats gör därför att avrådan om bad hävs.

Sidan publicerad: 2023-07-10

Hittade du rätt information på sidan?