Sola i Kallsta

Höga flöden i Klarälven - det här ska du tänka på

Klarälven stiger och väntas stiga ytterligare de kommande dagarna. Vattennivåerna i älven förväntas bli högre de kommande dagarna än under årets vårflod. Du som har båt eller annan egendom i eller i anslutning till älven bör hålla extra koll under några dagar.

Höljesdammen har släppt på stora vattenmassor för att hantera de regnmängder som fallit i Norge och norra Värmland. Flödet och vattennivåerna i Klarälven är därför större än vanligt och vattennivåerna förväntas fortsätta stiga under helgen.

Var uppmärksam när du vistas vid Klarälven

Kommunen vill uppmana allmänheten till stor försiktighet om man ska vistas i, intill eller på Klarälven under tiden som flödena är höga. Den ökade vattenmängden gör att strömmarna är starkare och snabbare än vanligt.

Förberedelser som vid en vårflod

Karlstads kommun har förberett för höga flöden under veckan. Vattennivåer mäts regelbundet vid skredriskområden, vattennivåer i Klarälven bevakas, pumpar har testkörts och översvämningsskyddet vid Torpnoret har aktiverats.

-Vi förbereder oss på samma sätt som vi normalt skulle göra vid en vårflod. Skillnaden nu är att det är sommar så marken är mer mättad, folk badar, fiskar och åker båt och det ligger båtar förtöjda vid bryggor i älven. Därför vill vi uppmana allmänheten att hålla lite koll på sina saker och vara extra försiktiga vid älven tills vattnet runnit förbi, säger Christian Månsson, gatuchef.

Kommunen gör även andra förebyggande arbeten som exempelvis att rensa brunnar på förskolor och andra fastigheter samt att stänga av några av kommunens bryggor som ligger i älven.

Håll extra koll på båtar

Det kan vara en bra idé för båtägare som har båt i Klarälven att hålla koll på sin båt de kommande dagarna och se över förtöjning och liknande. De höga flödena innebär starkare strömmar i Klarälven och vattenmängderna kan innebära att nivån blir så hög att bryggor kan hamna under vatten. Det kan även vara bra att se över annan egendom i anslutning till älvstranden och om möjligt säkra den en bit från vattenlinjen.

Höga nivåer i Klarälven kan medföra att mindre vattendrag svämmar över och just nu tittar Karlstads kommun på vilka områden som kan vara mer utsatta.

- Vi håller extra koll i områden som vi vet är känsliga för höga flöden, till exempel Skåre och mindre vattendrag som Kroppkärrssjön och Svinbäcken.

Sidan uppdaterad: 2023-08-10

29 November 2023