Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
En exteriörbild av en idrottshall. På hallens väg står det Ilandahallen och en röd matta är utrullad framför en entré
Karlstads kommun

Karlstads kommun

Nu är Ilandahallen invigd!

Under eftermiddagen invigdes den nya idrottshallen i Skåre och det var extra festlig stämning i hallen dagen till ära. Lokalen hade smyckats med ballonger, det bjöds på fika och Anders Tallgren (S) och Robert Halvarsson (MP) höll tal och sköt några skott på mål för att förklara hallen invigd. 

Ilandhallen kommer att bli viktig för såväl föreningslivet som skolidrotten i Skåre. En fullstor idrottshall rymmer många möjligheter, inte minst för handboll, innebandy och futsal. Att hallen även möjliggör organiserade matcher av föreningslivet är särskilt glädjande, säger Robert Halvarsson (MP), ordförande Kultur- och fritidsnämnden.

En efterlängtad idrottshall

I september 2021 togs det första spadtaget för den efterlängtade idrottshallen och under våren 2023 stod den fullstora hallen klar. Hallen ligger mitt emot Ilandaskolan i ett område med närhet till befintlig idrottsplats och badplats.

Att Ilandahallen är bygd i ett redan etablerat område går i linje med vår ambition att skapa starka och attraktiva tätorter och stadsdelar i hela kommunen. Att det finns en idrottshall här bidrar dessutom till ett minskat resande för våra idrottsutövare i området, säger kommunalråd Anders Tallgren (S).

Mer om hallen

Ilandhallen är en renodlad 1700 kvadratmeter fullstor idrottshall särskilt anpassad för handboll, innebandy och futsal. Hallen är byggd med takstolar i trä med liggande träpanel och har en läktare med plats för 175 personer.

I anslutning till hallen finns en parkering med 35 platser. Vid större arrangemang kommer det att finnas möjligheter att använda Ilandaskolans parkering. En helt ny gång- och cykelväg har anlagts från hallen som ska ansluta till närmsta busshållplats.

{"X":0.1925,"Y":0.0,"Width":0.56,"Height":0.99555555555555553}
Kommunalrådet Anders Tallgren (S) och Robert Halvarsson (MP), ordförande i kultur- och fritidsnämnden, invigde Ilandahallen.

Sidan publicerad: 2023-08-30

Hittade du rätt information på sidan?