Varningstuta på hustak

Idag måndag 4 september klockan 15.00 testas signalen Viktigt meddelande till allmänheten (VMA).

Utomhusvarningen används för att varna och informera vid en allvarlig händelse. Signalen låter utomhus under några minuter. Det är bara ett test.

Utomhuslarmet Viktigt meddelande till allmänheten, eller VMA, är ett varningssystem som används vid olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner. Varningssystemet kan också användas för beredskapslarm och flyglarm om landet skulle råka i krig.

Fyra gånger per år kontrolleras det att signalen Viktigt meddelande fungerar. Det sker klockan 15.00 första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.

Signalen låter oavbrutet i sju sekunder, sedan följer fjorton sekunders tystnad. När faran är över hörs en annan, längre signal. Signaltestet pågår under minst två minuter.

Sidan uppdaterad: 2023-09-04

29 November 2023