Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Plogbil röjer snö på väg
Karlstads kommun

Karlstads kommun

Snöoväder kan drabba Karlstad – var försiktig och ha tålamod

SMHI har utfärdat en gul vädervarning för ett tidvis kraftigt snöfall över Värmlands län. Med start från på måndag 30 oktober och fram till tisdag morgon, uppskattas just nu snömängder upp till 20 centimeter.

Snömängderna är svårbedömda, men i nuläget ser snödjupet ut att kunna landa på 10–20 centimeter innan snöfallsområdet har passerat.

– Låt gärna din bil stå hemma, särskilt om vinterdäcken inte är på. Måste du ut i trafiken, se till att anpassa hastigheten och håll avstånd. Kom ihåg att snöovädret kan påverka flera samhällsfunktioner, så som kollektivtrafiken. Var ute i god tid om du ska ut någonstans – och var rädd om dig och dina medtrafikanter, säger Lars-Johan Sahlin, säkerhetskoordinator på Räddningstjänsten Karlstadsregionen.

Kommunens ansvar – men vi behöver hjälpas åt

Det huvudsakliga ansvaret för snöröjning och halkbekämpning ligger på kommunen, men det är viktigt att vi alla hjälps åt för att få ett så effektivt och bra vinterunderhåll som möjligt.

Fastighetsägare har ett stort ansvar att skotta och halkbekämpa inom sin fastighet och på den trottoar som ligger i anslutning till fastigheten. Du kan också hjälpa till genom att:

  • Blockera inte väg eller trottoar – tänk på att plogbilarna måste kunna ta sig fram
  • När du skottar undan snön från din egen tomt och utfart: Se till att snön inte hamnar på gatan, trottoaren, vändplats, övergångsställe eller på gång- och cykelväg.

Ha tålamod! Vi kommer till din gata så fort vi kan, men måste ta cykelbanor och större trafikleder först.

Ta det lugnt i trafiken närmaste dagarna och kör försiktigt!

För att anmäla missad plogning eller om du har synpunkter om vinterväghållning, finns ett formulär för felanmälan och synpunkter på vår webbplats.

Till formuläret för felanmälan och synpunkter om vinterväghållning

Läs mer om hur vi snö- och halkbekämpar


Sidan publicerad: 2023-10-29

Hittade du det du sökte på sidan?