Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Denna artikel är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Nu har de nya nämnderna tillträtt

Valet hösten 2022 ledde till att Karlstads kommun fick en ny politisk ledning - en grönröd majoritet. Ett nytt kommunfullmäktige samlades 20 oktober, en ny kommunstyrelse 7 november och vid årsskiftet tillträdde de nya nämnderna med nya ordförande.

Karlstads kommun har flera politiska nämnder förutom kommunstyrelsen. Varje nämnd har sitt ansvarsområde och det är kommunfullmäktige som bestämmer hur många ledamöter det ska finnas i varje nämnd.

Kommunfullmäktige bestämmer också vem som ska vara ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande.

Den 1 januari 2023 tillträdde de nya nämnderna formellt med följande personer på ledande positioner.

Arbetsmarknads- och socialnämnden

 • Ordförande: Anna Dahlén Gauffin (S)
 • 1:e vice ordförande: Lotta Björklund (M)
 • 2:e vice ordförande: Samar Madwar (MP)

Barn- och ungdomsnämnden

 • Ordförande: Lina Larhult (S)
 • 1:e vice ordförande: Rebecka Ingsmy (M)
 • 2:e vice ordförande: Marie Persson (C)

Drifts- och servicenämnden

 • Ordförande: Jens Östergren (C)

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

 • Ordförande: Anders Peterson (C)
 • 1:e vice ordförande: Johan Lokander (KD)
 • 2:e vice ordförande: Emma Andersson (S)

Karlstads-Hammarös överförmyndarnämnd

 • Ordförande: Per-Inge Lidén (MP)

Krisledningsnämnden

 • Ordförande: Linda Larsson (S)

Kultur- och fritidsnämnden

 • Ordförande: Robert Halvarsson (MP)
 • 1:e vice ordförande: Patrik Haasma (M)
 • 2:e vice ordförande: Maria Rydberg (S)

Miljönämnden

 • Ordförande: Cecilia Boman Lindström (MP)
 • 1:e vice ordförande Sara Gunnarsson (L)
 • 2:e vice ordförande: Ferman Brodrej (S)

Omvärldsnämnden

 • Ordförande: Monica Gundahl (S)
 • 1:e vice ordförande:Anders Knape (M)
 • 2:e vice ordförande: Blåvitt Elofsson (S)

Stadsbyggnadsnämnden

 • Ordförande: Anders Tallgren (S)
 • 1:e vice ordförande: Niklas Wikström (L)
 • 2:e vice ordförande: Carola Bolmstedt (C)

Teknik- och fastighetsnämnden

 • Ordförande: Monika Bubholz (MP)
 • 1:e vice ordförande: Christian Holm Barenfeld (M)
 • 2:e vice ordförande: Nathalie Björfeldt (S)

Valnämnden

 • Ordförande: Marianne Wreifors (S)
 • Vice ordförande: Gunnar Ordell (M)

Vård- och omsorgsnämnden

 • Ordförande: Stefan Jonsson (S)
 • 1:e vice ordförande: Erik Nilsson (KD)
 • 2:e vice ordförande: Anita Hall (C)

Sidan publicerad: 2023-01-10

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?