Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Denna artikel är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

IF Göta sponsras av kommunen

Kommunen sponsrar IF Göta med 400 000 kronor under 2023. Det klubbade kommunstyrelsen på sitt januarimöte.

En kvinna passerar en stavhoppsribba. I bakgrunden se man Karlstads kommuns symbol - solen.

I december 2021 beslutade kommunstyrelsen om riktlinjer för sponsring för Karlstads kommun och koncernen. Sponsringen ska bidra till att stärka kommunens eller platsens varumärke, gå i linje med kommunens vision och värdegrund och bidra till att Karlstadsborna känner stolthet över sin stad.

Friidrottsföreningen IF Göta, som är en av dem som har ansökt om sponsring hos Karlstads kommun, har runt 1000 medlemmar och arrangerar varje år bland annat Karlstads Stadslopp, Vårruset, Tjurruset och den internationella tv-sända friidrottstävlingen Folksam Grand Prix.

Varumärket Karlstad får också i och med sponsringen exponering i samband med en rad andra friidrottsarrangemang som hålls i de nya arenorna vid Solstadens sportcenter – Sola Arena och Eva Lisa Holtz Arena. Ett av de större är Norden-kampen som lockar tävlanden och besökare från hela Norden till Karlstad i slutet på februari.

Vi ser goda möjligheter att få både nationell och internationell exponering genom att vi syns vid alla de här arrangemangen som IF Göta anordnar, säger Linda Olsson, kommunikationsstrateg på Karlstads kommun.

Förutom IF Göta har det tidigare fattats beslut om att även Färjestads Travsällskap sponsras med 80 000 kronor och handbollsföreningen IF Hellton med 15 000 kronor.

Sidan publicerad: 2023-01-24

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?