Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Tor-Björn Åstrand, Myndigheten för psykologiskt försvar, Linda Larsson (S) kommunstyrelsens ordförande, Bengt Forssten, Plikt- och prövningsverket och Camilla Asp, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Denna artikel är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Stort intresse för kommunens samhällssäkerhetsdag

Karlstad är Sveriges kompetenscentrum inom samhällssäkerhet.
– Vi vill bidra till att stärka Sveriges beredskap, det finns mycket kunskap här, säger Linda Larsson (S) kommunstyrelsens ordförande.

En grupp människor står och talar med varandra. Det är fyra personer, två män och två kvinnor.
Tor-Björn Åstrand, Myndigheten för psykologiskt försvar, Linda Larsson (S) kommunstyrelsens ordförande, Bengt Forssten, Plikt- och prövningsverket och Camilla Asp, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Intresset var stort när Karlstads kommun bjöd in till Samhällssäkerhetsdagen 2023. På plats för att snacka samhällssäkerhet och lära av varandra fanns representanter från flera olika myndigheter, politiker, civilsamhälle och näringslivet.

– Helt fantastiskt roligt att mötas av ett sådant här starkt engagemang, säger Linda Larsson (S).

I Karlstad finns flera statliga myndigheter inom försvars- och säkerhetsområdet, samtidigt som Karlstads universitet har en tydlig profilering kring cybersäkerhet, klimat, och riskhantering.

– Vi har även många företag i vår region som jobbar med just samhällssäkerhet. Det är en viktig del av vårt uppdrag är att kommunicera hur mycket kompetens det finns här, Karlstad gör skillnad för Sveriges beredskap och säkerhet, säger Linda Larsson (S).

Det oroliga läget i Sverige och världen kräver motståndskraft anser landshövding Georg Andrén, som var en av dagens talare.

– Väldigt bra att Karlstad tar ledarrollen i detta arbete. Det som krävs framåt är kompetens, tålamod och gemensamt driv, säger Georg Andrén.

Men hur bygger man motståndskraft och beredskap? Svaret är – tillsammans! Om detta pratade Camilla Asp, överdirektör på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

– Det här är ett jätteviktigt och bra initiativ, vi kan kavla upp ärmarna och göra saker nu, säger hon.

Hon får medhåll av Tor-Björn Åstrand, avdelningschef på Myndigheten för psykologiskt försvar.
– Väldigt intressant att vara här och ta del av olika perspektiv vad gäller totalförsvar, säger han.

Genom att sätta på sig ledartröjan vad gäller samhällssäkerhet vill Karlstad kunna bidra till hela Sveriges försvars- och krishanteringsförmåga, bland annat genom kompetensförsörjning.

– Vi vill stärka befintliga aktörer och utbilda fler inom det här området, säger Linda Larsson (S).

En fullspäckad dag med många intressanta föreläsningar och diskussioner – och många positiva reaktioner från deltagarna, summerar en nöjd kommunstyrelsens ordförande.

– Folk tycker att det här ligger helt rätt i tiden, att det känns ”stärkande” med en sådan här kraftsamling.

Blir det fler sådana här dagar?
– Ja, det här var startskottet för en årligt återkommande konferens inom samhällssäkerhetsområdet, säger Linda Larsson (S).

Sidan publicerad: 2023-01-31

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?