Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Räddningstjänstens Lars Wendel, längst till vänster vid gröna tavlan, under ett besök i Gaziantep 2009.

Denna artikel är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Karlstad och Gaziantep har samarbetat sedan 2007

Hårt jordbävningsdrabbade Gaziantep är Karlstads vänort.
–När jag ser bilderna och hör rösterna från Turkiet fylls jag av sorg och får obehagskänslor, säger Lars Wendel, tidigare anställd på Räddningstjänsten i Karlstad, och en av de tjänstepersoner som varit i Turkiet.

Tre män med texten Gaziantep på sina jackors rygg lyssnar på tre män som står framför dem.
Räddningstjänstens Lars Wendel, längst till vänster vid gröna tavlan, under ett besök i Gaziantep 2009.

Tidigt på morgonen den 6 februari skedde det första stora skalvet. Dess epicentrum var någon mil utanför Gaziantep, Turkiets sjätte största stad med sina 1,6 miljoner invånare, och Karlstads vänort. Vid lunchtid den 14 februari uppges att över 37 000 människor i Turkiet och Syrien har bekräftats döda och miljontals är hemlösa och i behov av humanitär hjälp.

Stadsbyggnadskontoret och Räddningstjänsten har haft störst utbyte

Lars Wendel gick i pension för åtta år sedan. Idag, efter det som nu hänt, reflekterar han på det samarbete och den vänskap som han och flera andra kollegor i Karlstads kommun byggde upp med människor i bland annat Gaziantep under åren 2007-2010.

–Det var SKR, Sveriges kommuner och regioner, som drog igång projektet under namnet Tusenet. Fyra svenska städer ingick, Karlstad, Kalmar, Malmö och Umeå, berättar Lars Wendel.

Tidigt i processen utvecklades också vänortssamarbetet, det som sen blev Twin City. Och det var inget biståndsprojekt, det handlade om ett kulturellt utbyte bland annat med fokus på demokrati och jämställdhet.

–Varje stad hade ett uppdrag. Vi från Karlstad fokuserade på samhällsbyggnad och risk management, säger Lars Wendel och fortsätter:

–När de besökte oss här i Karlstad ställde de till exempel frågor om hur vi tänkte när det gäller översvämningsrisken för de bostäder vi hade nära älven. Vi ställde frågor om hur de tänkte när det gällde avstånd mellan byggnader och bygglovsprocesser, väl medvetna om jordbävningsrisken. Det handlade om utbyte och utveckling. Vad kan vi lära av dem? Vad kan de lära av oss?

Politiker och tjänstemän från Turkiet har besökt Karlstad

I samarbetet ingick inte bara staden Gaziantep. Städerna Sirnak, Midyat och Ozmaniye besöktes också. Det alla städer har gemensamt är att de ärlokaliserade till den sydöstra del av Turkiet som påverkats väldigt mycket av jordbävningen.

–Jag var där 13 gånger, mest i Gaziantep. Borgmästarna från de fyra städerna har besökt Karlstad och politiker från oss har varit i Turkiet. Vi tjänstepersoner hade mest utbyte.

Under åren har även arbetsmarknads- och socialförvaltningen haft ett utbyte med Gaziantep. Det projektet handlade om att utbilda och stödja starten av ett kooperativt, socialt företag.

Kort efter den senaste jordbävningen och när omfattningen stod klar skrev Lars Wendel till fem av de vänner han fått i Turkiet. Han har fått svar från två...

–Gazianteps förre borgmästare är en av dem. Han skrev att han klarat sig och att han mår bra.

Karlstads kommun kommer att ta kontakt

Kommunen kommer till att skicka kondoleanser samt ett brev till stadens borgmästare. I den inledande fasen är det annars Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och hjälporganisationer som ordnar stödinsatser till de drabbade människorna.

De Karlstadsbor som känner att de vill hjälpa till och bidra nu uppmanas ta kontakt med redan etablerade hjälporganisationer.

Att skänka pengar är inte aktuellt för kommunen då det finns lagar för hur kommuner får sköta biståndspengar. Det är inte tillåtet att bara skänka bort pengar. De måste gå till särskilda syften som till exempel utrustning och utbildning.

Det är oerhört tragiskt det som hänt i Turkiet och vår vänort Gaziantep. Vi har respekt och förståelse för de samordnade insatser som Sverige, andra länder och organisationer gör nu i det här akuta skedet. Det är viktigt att den hjälp som efterfrågas kommer fram nu, så får vi se vilka behov som finns och hur vi kanske kan bidra i återuppbyggnaden, säger Nathalia Kullander, internationell strateg på kommunledningskontoret.

Sidan publicerad: 2023-02-14

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?