Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Frida Pettersson (C), Linda Larsson (S) och Monika Bubholz (MP) visar upp 3D-modellen för Karlstads resecentrum.

Denna artikel är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Nu börjar Karlstads resecentrum byggas

Idag gick startskottet för Karlstads resecentrum när projektets fyra parter: Karlstads kommun, Region Värmland, Trafikverket och Jernhusen, satte resecentrumets olika delar på plats i 3D-modellen. Först ut är nya järnvägsspår, Vikenpassagen och en grönskande gångbro över järnvägen.

Tre kvinnor står lutade över en 3D-modell som ligger på ett bord.
Frida Pettersson (C), Linda Larsson (S) och Monika Bubholz (MP) visar upp 3D-modellen för Karlstads resecentrum.

– Äntligen! Det är få frågor som har varit levande så länge inom kommunen, på olika sätt, som planeringen av Karlstads resecentrum och det är ju självklart att Karlstad och Värmland måste ta sin del av ansvaret för den globala klimatkrisen. Ett konkret sätt att göra det är att bidra till ett ökat resande med kollektivtrafiken, säger Linda Larsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Hela Värmlands resecentrum

Planerna på att skapa ett resecentrum har pågått länge och nu är det alltså dags att börja bygga. Med Karlstads resecentrum kommer det bli enklare att arbetspendla både till, från och inom Värmland och att ta emot besökare. Karlstads resecentrum blir ett nav för resandet i Värmland, där busstrafiken bättre kopplas ihop med tågtrafiken.

– När resecentrum är färdigbyggt kommer all busstrafik att kopplas ihop med tågtrafiken och det innebär en stor förbättring jämfört med idag. Vi har en jättemöjlighet att öka det kollektiva resandet och förbättra pendlingsmöjligheterna inom Värmland. Dessutom stärker vi förutsättningarna att resa till och från vår region. Det kan få stor betydelse för kompetensförsörjningen på sikt. Men resecentrum handlar inte bara om kollektivtrafik, utan är också det största stadsutvecklingsprojektet som vi kommer att genomföra inom överskådlig tid, säger Frida Pettersson (C), ordförande i tillväxtutskottet.

Resecentrum utvecklar Karlstad

För resecentrum kommer dessutom att bidra till stadsutvecklingen i Karlstad och binda ihop centrum med Stadsträdgården, Viken och Inre hamn genom en breddad Vikentunnel och en ny gångbro. En gångbro som kommer bli ett nytt landmärke i Karlstad med träd i trapporna och en parkzon på bron.

– Jag vill också lyfta perspektiven jämställdhet och trygghet. Kvinnor nyttjar kollektivtrafik i större utsträckning än män, så den satsning som resecentrum innebär för det kollektiva resandet, bör kunna gynna både kvinnors och mäns möjligheter till ett mer jämställt vardagsliv. Vi vet också att kvinnor oftare upplever otrygghet i offentliga miljöer. Därför känns det bra att Vikentunneln breddas till en ljusare och tryggare passage och att det även blir en gångbro över järnvägen, säger Linda Larsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Vikentunneln stängs ner och öppnar igen som Vikenpassagen

Det som främst kommer märkas för Karlstadsbor och besökare i första byggskedet är att Vikentunneln stängs den 27 februari och öppnar igen som Vikenpassagen våren 2026. Alternativa gång- och cykelvägar går via Löfbergsviadukten och Klaraborgsviadukten.

Utöver alternativa gång- och cykelvägar har Värmlandstrafik växlat upp busstrafiken med ytterligare 100 avgångar i veckan för linje 10. Dessutom går S-linjen i området med tiominuterstrafik stora delar av dagen.

Du som bor i området kring Vikentunneln har möjlighet att ansöka om Vikenbusskortet som ger rätt till kostnadsfria bussresor mellan Viken och Centrala Karlstad under den tid som Vikentunneln är avstängd för ombyggnation. Läs mer om Vikenbusskortet. Länk till annan webbplats.

Arbetet med resecentrum är utformat så att tågtrafiken kan rulla under i princip hela byggtiden. Busstrafikens linjer kommer att behöva läggas om under perioder när arbete sker på gatorna i Karlstads centrum, för att skapa bra lösningar både för resenärerna och för trafiken. År 2026 planeras de funktioner som är kopplade till resande vara klara på området.

Sidan publicerad: 2023-02-15

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?