Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Denna artikel är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Så många fler Karlstadsbor blev vi under 2022

Under 2022 ökade folkmängden i Karlstads kommun med 1,1 procent och vid årsskiftet var vi 96 466 Karlstadsbor i kommunen.

Antalet Karlstadsbor ökar

Befolkningen i Karlstad ökar stadigt. Under året har 6 168 personer flyttat hit, vilket innebär en ökning jämfört med 2021. Samtidigt har färre personer flyttat härifrån. Det innebär att flyttnettot har ökat och landar på totalt 965 personer.

Av de personer som flyttade hit var det fler som flyttade från övriga Sverige än från övriga Värmland. Jämfört med året innan har dock inflyttningarna från egna länet ökat lite mer än vad inflyttningarna från övriga Sverige gjort.

Det största flyttnettot kom från flyttnngarna mot övriga Värmland, 390 fler inflyttade än utflyttade. Mot övriga Sverige var det 298 fler inflyttade än utflyttade och mot utlandet var det 277 fler inflyttade än utflyttade. Den största ökningen av flyttnettot jämfört med året innan kom från flyttningarna till och från övriga Värmland.

Färre barn har fötts under året

Under 2022 föddes 901 barn, samtidigt som det dog 855 personer. Jämfört med 2021 handlar det om färre födda, men även om färre döda.

När det gäller barnafödandet och dödligheten bidrog nettot däremellan med ett födelseöverskott på 46 fler till befolkningsökningen, vilket kan jämföras med år 2021 då födelseöverskottet låg på 79 personer.

Statistiken för hela länet

Tittar man till hela Värmlands län ökade befolkningen med 780 personer totalt. Det innebär att utan Karlstad minskar befolkningen i länet. Förutom Karlstad ökade även Sunne, Hammarö, Eda, Hagfors, Munkfors och Grums.

De största befolkningsminskningarna hade Säffle, Filipstad, Storfors, Torsby och Kristinehamn. Procentuellt sett hade Storfors den största befolkningsminskningen på totalt minus 1,7 procent.

Det var enbart Karlstad, Hammarö och Forshaga som hade fler födda än döda. Övriga kommuner i Värmland är beroende av att fler flyttar dit än flyttar därifrån för att öka sin befolkning.

Karlstads befolkning i siffror

  • Vid årsskiftet 2022/2023 var 96 466 personer folkbokförda i Karlstad. Det är en ökning med 1 058* personer sedan årsskiftet 2021/2022.
  • Under 2022 flyttade 6 168 personer hit, vilket är 349 fler än året innan.
  • Under 2022 flyttade 5 203 personer från Karlstad, vilket är 140 färre än året innan.
  • Födelseöverskottet var 46 fler födda än döda.

*För att befolkningsökningen ska summeras till 1 058 saknas 47 personer som i SCB:S siffror ingår i en justeringspost med sena aviseringar.

Befolkningsstatistiken baseras på folkbokförd befolkning. För att ingå i statistiken ska man någon gång under året har varit folkbokförd i Sverige.

Ta del av SCB:s befolkningsstatistik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sidan publicerad: 2023-02-22

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?