Nya skyltar ger fler parkeringsmöjligheter på Herrhagen

Den 17 april påbörjas en omskyltning för parkering på Herrhagen som ska göra det enklare att se var och när du får parkera. Ändringen innebär fler parkeringsmöjligheter och en förbättrad fördelning av städdagar.

Nya skyltar på Herrhagen för parkering, bild på gata med skylt med områdesmärke. Gul botten, röd ytterkant. Cirkel i mitten som är blå och överstryken med ett röd sträck.
Bilden är från Tingvallastaden och visar hur skyltningen på Herrhagen kommer att se ut när arbetet är klart.

Omskyltningen kommer att göras under april och maj. Skylten börjar gälla så snart den är uppsatt. Vi vill därför uppmana alla som parkerar i området att vara uppmärksamma på skyltningen under den här perioden.

Bättre fördelning av städdagar

Syftet med omskyltningen är att förbättra fördelningen av städdagar. Från och med nu kommer alla gator att täckas in enligt det nya städschemat. Tidigare har mycket städning legat torsdag och fredag, vilket inneburit att det varit svårt att parkera under de dagarna. Nu har vi i stället fördelat städdagarna över hela Herrhagen under hela veckan för att få en bättre spridning som inte påverkar parkeringsmöjligheterna i lika stor utsträckning som tidigare. Städdagar kommer som vanligt att infalla varannan vecka.

Ny skylt vid infarter till Herrhagen

  • Vid stadsdelsgränserna kommer skylten ”områdesförbud” sättas upp vilket betyder att hela Herrhagen beläggs med parkeringsförbud. Fördelen med det blir att vi i stället märker ut var du får parkera, enligt samma princip som gäller i hela Tingvallastaden.
  • Markeringarna för var du får parkera kommer bli tydligare genom att det blir ett P med en tilläggsskylt. På tilläggsskylten finns information om när städdagar gäller för just den platsen och att det är parkeringsförbud under tiden för städningen.
  • Parkeringsförbud upphävas på några platser, bland annat på en del av John Ericssonsgatan och ett antal korttidsparkeringar görs om till parkering för 24 timmar.

Fakta parkering på Herrhagen

24-timmarsparkering gäller på hela Herrhagen, där p-skylt finns uppsatt. En sju-dygnsparkering finns söder om Kanikenäsgatan.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

24 Juli 2024