5000 ton grus ska sopas bort

Våren är på ingång och kommunen sopar bort gruset från vinterns halkbekämpning från gator och vägar. Först ut är gång- och cykelvägar och torgytor.

Arbetet med den efterlängtade vårsopningen startar vecka 15. Först sopas prioriterade gång- och cykelvägar och torgytor i Karlstads kommun. Tre lag arbetar med centrum på morgon och förmiddagarna för att sedan förflytta sig till bostadsområden på eftermiddagarna. Ett fjärde lag sköter sopningen i kransorterna.

- Vår förhoppning är att allt ska vara klart om 8-9 veckor om allt flyter på som det ska. Men det finns faktorer som kan påverka tidplanen, till exempel väderomställningar eller maskiner som går sönder, säger Adam Pettersson, gatuingenjör.

5000 ton

I år räknar kommunen med att sopa upp omkring 5000 ton grus. Allt grus som sopas upp fraktas till en masshanteringsstation där det tvättas och provtas för att sedan kunna återanvändas.

Sopar enligt turordningslista

Gator och vägar kommer att sopas enligt en turordningslista i olika delar av Karlstad. Det går inte att säga någon preliminär tid, utan varje område sopas i turordning. Listan uppdateras i takt med att områden blir klara, så på vår webbplats går det att följa vilket område som är näst på tur.

Du hittar listan på karlstad.se/varsopning

Var uppmärksam på skyltning

På vissa gator kan parkeringsplatser behöva stängas av tillfälligt, för att maskinerna ska komma åt att sopa. Skyltar kommer att sättas upp på gator när det är dags att sopa där, så var gärna lite extra uppmärksam på det.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

22 Juli 2024