Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Från vänster: Per-Olof Haster miljöförvaltningen, Lina Larhult (S) ordförande i barn- och ungdomsnämnden, Emma Raskinen miljöförvaltningen och Maria Kjällström skoldirektör barn- och ungdomsförvaltningen.

Denna artikel är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Utbildningssatsning för ett klimatneutralt Karlstad 2030

Karlstad ska vara klimatneutralt 2030. Att ställa om till ett klimatsmart och fossilfritt samhälle är en av de största utmaningarna vi har framför oss. En ny utbildning ska ge politikerna i Karlstad verktyg och inspirera till handling inom respektive nämnds och styrelses verksamhet.

Fyra människor står på rad framför forografen. På bilden ser man en man och tre kvinnor.
Från vänster: Per-Olof Haster miljöförvaltningen, Lina Larhult (S) ordförande i barn- och ungdomsnämnden, Emma Raskinen miljöförvaltningen och Maria Kjällström skoldirektör barn- och ungdomsförvaltningen.

Klimatfrågan är en av våra viktigaste framtidsfrågor. Karlstads kommun har satt som mål att våra interna verksamheter ska vara fossilfria till 2026 och hela kommunen klimatneutral till 2030.

Det är ett utmanande mål som alla var och en behöver vara med och bidra till. Varje verksamhets kunskap, delaktighet och agerande i klimatfrågan är viktig för att Karlstad ska nå klimatmålen.

-Omställningen sker nu och vi som förtroendevalda ska ha relevanta kunskaper för att fatta bra beslut. Vi behöver alla bidra och agera utifrån våra verksamhetsområden, säger Lina Larhult (S) ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Workshoppar ska inspirera till agerande

På uppdrag av kommunfullmäktige har sakkunniga inom miljö, klimat och kommunikation tagit fram en utbildning inom klimat- och miljöområdet för alla förtroendevalda inom koncernen Karlstads kommun.

Den består av två delar, en digital självinstruerande utbildning och en workshop anpassad efter verksamhetens uppdrag. Alla nämnder och bolag kommer under året att gå utbildningen och genomföra de verksamhetsanpassade workshopparna.

-Vi vill öka förståelsen om vår tids miljö- och klimatutmaningar, ge våra politiker bra förutsättningar att fatta beslut som leder till hållbar utveckling. Det är tillsammans som vi kan göra skillnad, säger Emma Raskinen, miljösamordnare på miljöförvaltningen som varit med och tagir fram utbildningen.

Barn- och ungdomsnämnden är först ut

Barn- och ungdomsförvaltningen arbetar redan inom olika områden kring miljö och klimat. Exempelvis är förvaltningen först i Sverige med ett Elevborgarråd för klimatet där elever i de kommunala grundskolorna ger förslag till kommunens politiker på hur Karlstads kommun kan bli mer miljö- och klimatsmart. Förvaltningen driver också ett ambitiöst arbete för giftfria förskolor och mer klimatsmart mat.

-Vi jobbar efter nämndens mål om att Karlstads barn och unga ska genom kunskap och engagemang ges förutsättningar att bidra till en hållbar omställning av klimat och miljö. Den här utbildningen ger oss en extra kick i vårt gemensamma arbete för en fossilfri verksamhet och ett klimatneutralt Karlstad, avslutar Maria Kjällström, skoldirektör barn- och ungdomsförvaltningen.

Sidan publicerad: 2023-04-19

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?