Innovativa hjärtefrågor i fokus

Har du hört talas om efterfrågeacceleration? Om den, tillgänglig och smart stad för medborgarna och mycket annat fick runt 100 personer från offentlig sektor höra mer om när Karlstads kommun tillsammans med Compare och IoT Sverige genomförde två dagar med spännande panelsamtal och webbinarium.

En man står framför en stor skärm och håller ett föredrag.
Henrik Holm, verksamhetskoordinator, Karlstads el- och stadsnät.

Deltagarna fick bland annat höra om Karlstads El- och stadsnäts hjärtefrågor och arbete med den smarta staden, om Karlstad och Värmland som innovationsdrivare och möjlighet att föra samtal om fortsatta samarbeten.

– Det är så roligt att vara med på Karlstads och Värmlands resa inom innovation, att våra medarbetare får berätta och visa hur vi arbetar med olika Internet of things-lösningar, till exempel hur staden kan bli ännu mer tillgänglig för medborgarna, säger Ulrika K Jansson, kommundirektör i Karlstads kommun som inledde dagen.

Under kommande år gör kommunen en spännande utvecklingsresa kring innovation och digitalisering i Karlstad, där just förmåga att omsätta data i nya eller förbättrade lösningar är mittpunkten.

Tillväxt i offentlig sektor genom innovation är framtiden

Deltagarna fick också höra om hur Karlstads kommun nu jobbar med den relativt nya metodiken efterfrågeacceleration som har väckt ett stort intresse runt om i det offentliga Sverige.

– Det är en metodik för hur offentlig sektor kan driva innovation och omställning med offentlig upphandling som verktyg genom att öka efterfrågan på hållbara lösningar. När behovsägare kan genomföra ett gemensamt utvecklingsarbete, med flera innovativa bolag samtidigt, så skapas förutsättningar för att vi ska komma fram till lösningar som verkligen möter de behov som finns, förklarar Sandra Eriksson, avdelningschef för digital utveckling och innovation i kommunen.

Ett stort fokus ligger också på att lösningen ska bli kommersiellt hållbar, både genom att involvera flera potentiella framtida kunder i utvecklingsarbetet, och genom att utveckla bolagens förmåga att ta lösningen ut på marknaden.

– En kommersiellt hållbar lösning är bra för alla eftersom leverantörerna av lösningen som ska ta ut den på marknaden får en ekonomisk hållbarhet, samtidigt som vi i egenskap av behovsägare kan känna oss trygga i att lösningen kommer leva, utvecklas och skapa än mervärde i framtiden, avslutar Sandra.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

18 April 2024