Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Startsida nya karlstad.se

Denna artikel är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Karlstads kommun har fått en ny webbplats

Webbplatsen karlstad.se är navet för Karlstads kommuns digitala information och tjänster. Den 25 maj lanserades en ny karlstad.se, en servicewebbplats som ska göra det ännu enklare att hitta, förstå och ta del av kommunal service via webben.

Arbetet med att ta fram koncept, design och innehåll för den nya webbplatsen har utgått ifrån användarnas behov. Dessa har bland annat framkommit i en förstudie, omvärldsspaningar, intervjuer och analyser av användardata.

– Karlstadsborna vill hitta information snabbt, kunna utföra många ärenden på egen hand, ställa frågor och påverka, säger Katarina Äleklint, kommunikationsdirektör i Karlstads kommun.

Under arbetet med att bygga den nya webbplatsen har många nya e-tjänster tagits fram. Dessutom har sökfunktionen förbättrats, något som också efterfrågas av Karlstadsborna.

– Vi hjälper besökaren att snabbt hitta rätt på den nya webbplatsen på flera sätt. Dels genom en väl fungerande sökfunktion, dels med hjälp av hur innehållet på varje webbsida byggs upp, säger Debora Karlsson, som är projektledare för nya karlstad.se.

De flesta sidor på nya karlstad.se är så kallade nyttosidor. Där hittar besökaren den viktigaste informationen högst upp och e-tjänster är väl synliga som röda knappar.

– Sidor om ansökningar för exempelvis bygglov, äldreboenden och ekonomiskt bistånd har byggts i form av tydliga guider, som steg för steg lotsar Karlstadsborna genom processen, säger Debora Karlsson.

Flera av de system som nås via webbplatsen har integrerats med den nya plattformen. Syftet är att det ska vara lättare för användarna att komma åt och använda tjänsterna.

Innehållet på webbplatsen har målgruppsanpassats i högre utsträckning än tidigare. Dels finns det särskilda målgruppsingångar på startsidan för de tre målgrupperna jobba hos oss, vårdnadshavare samt näringsliv och företagande, dels finns det egna underwebbplatser som riktas till specifika målgrupper, bland annat:

  • Karlstad växer,
  • En gemensam webbplats för de kommunala gymnasieskolorna,
  • Sundstabadet.

– Vi har även prioriterat att skriva enkelt och tydligt, för att innehållet ska vara lätt att förstå och för att i förlängningen minska antalet frågor in till kommunen. Den som behöver hjälp via telefon, e-post eller besök ska naturligtvis få det, men vi ska minska antalet onödiga frågor som beror på att informationen på webbplatsen är otydlig, säger Katarina Äleklint.

Sidan publicerad: 2023-05-22

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?