Ökad risk att bli bortförd eller bortgift mot sin vilja under sommarlovet

Snart är det sommarlov underbart för de flesta men inte för alla. Under lov och särskilt under sommaren ökar risken för barn och ungdomar att bli bortförda eller bortgifta mot sin vilja.

Alla människor har samma rättigheter och möjligheter att bestämma över och påverka sina egna liv. Det är du själv som bestämmer över ditt liv, din kropp, dina åsikter och vem du vill ha en relation med.

Om du eller någon du känner är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck finns hjälp att få. Det finns många olika ställen dit du kan vända dig för att få information och stöd. Det kan handla om en lärare, elevhälsa eller socialtjänsten. Karlstad är en kommun för alla och för oss är du och dina möjligheter att leva ditt liv utifrån dina önskemål och drömmar viktig. I Karlstads kommun arbetar vi sedan många år förebyggande mot hedersrelaterat våld och förtryck. Man kan också kontakta polisen eller hälso- och sjukvården.

Nu förstärker Karlstads kommun Brottsofferjouren och Länsstyrelsen i Värmlands kampanj Bortförd som belyser problematiken. Filmen visas i flera av våra kommunikationskanaler . Vår personal som arbetar nära barn och ungdomar kan du alltid vända dig till om du behöver hjälp eller är orolig för någon.

Här kan du läsa mer om vårt arbete.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

18 April 2024