Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Deltagare samt hästar på spadtag
Hästarna Tintin och Mynta verkade nöjda över satsningen på Färjestads ridklubb. Här tillsammans med ridlärarna Lotta Skoog och Sari Henriksson.

Hästarna Tintin och Mynta verkade nöjda över satsningen på Färjestads ridklubb. Här tillsammans med ridlärarna Lotta Skoog och Sari Henriksson.

Denna artikel är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Tillgängligt och smarta lösningar när Färjestads ridklubb byggs om

Nu är bygget officiellt i gång, Färjestads ridklubb ska få nya moderna lokaler med mer utrymme och smarta lösningar. Under onsdagen togs det första spadtaget.

Nu är om- och tillbyggnaden av Färjestads ridklubb officiellt i gång, men vägen dit har varit långt ifrån spikrak. Byggnationen påbörjades redan under 2021 men fick pausas på grund av att markförhållandena var dåliga. Lösningen innebar att man flyttade samtliga byggnader en bit österut, vilket medförde att intilliggande Fallängsvägen behövde flyttas. Omkring 250 meter av vägen fick en ny sträckning, vilket påbörjades under 2022 och blev klart tidigare i våras.

Tillgänglighetsanpassat och rymligt

Färjestads ridhus är en av två ridanläggningar som Karlstads kommun äger, 4H-gården är den andra. De befintliga lokalerna är slitna och uppfyller inte dagens krav på tillgänglighet. Föreningen har varit trångbodda de senaste åren.

- Det här är en efterlängtad satsning på ridsporten och ungdomsidrotten. Nu får vi ett större stall, tillgänglighetsanpassade lokaler och utrymmen som innebär en bättre arbetsmiljö för föreningen, säger Robert Halvarsson (MP).

Hästar och människor medverkade på spadtaget.
Från vänster: Robert Halvarsson (MP), Lotta Skoog och Tintin från ridklubben, Anders Klang från Novab, Mynta, sari Henriksson och Rebecka Nilsson från ridklubben och Monika Bubholz (MP).

Uppvärmt ridhus med läktare

På den långsmala tomten byggs ridhus och stall med den nya servicebyggnaden som nav. Från servicebyggnaden kommer man att kunna nå både ridhus och stall. Det nya stallet som ska byggas dimensioneras för 50 hästar. I boxarna installeras foderautomater som ska underlätta utfodring och i stallgången kommer det ligga en gummimatta som dämpar ljud.

Det ska även byggas ett helt nytt uppvärmt ridhus med läktare. Det befintliga ouppvärmda ridhuset har rivits och ska ersättas med ett nytt ridhus med motsvarande standard. En uppsittarplats för funktionshindrade ska också byggas. 

Den nya servicebyggnaden byggs i två plan med kafeteria, kontor, klubbrum, omklädningsrum och toaletter. Befintliga hagar har försetts med nya staket och dränerats. En helt ny uteridbana med belysning byggdes under hösten 2020. 

Bergvärme och solceller

Bergvärme installeras och plattan ska byggas med klimatsmart betong. På det södra ridhuset installeras en solcellsanläggning.

- I det här projektet har vi skjutit till extra medel från Klimatmiljonerna för att möjliggöra solceller på fastigheten. Med Klimatmiljonerna hoppas vi kunna påskynda klimatomställningen och styra extra resurser till det som snabbt får ner utsläppen, till exempel genom att sätta solceller på våra fastigheter när vi bygger, säger Monika Bubholz (MP).

Klimatmiljonerna är totalt 113 miljoner som kommunfullmäktige valt att satsa under 2022–2025, för att kommunen ska få mer kraft att klara klimatmålen för 2030. Klimatmiljonerna har använts, och ska användas till, insatser som bidrar till att kommunen minskar sin negativa påverkan på klimatet och att den interna verksamheten är fossilfri 2026.

Under byggtiden håller verksamheten till i tillfälliga lokaler med ridtält och paviljonger som servicebyggnad. Projektet beräknas vara klart i slutet av 2024. Entreprenören som bygger är Novab.

Sidan publicerad: 2023-05-25

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?