Positivt resultat för 2022 trots tuffa tider

Året startade med ett gott läge i samhällsekonomin, världen började öppna upp efter coronapandemin och i Karlstad såg vi en ökning av skatteintäkter. Sedan vände allt, vi såg hur kostnaderna för el, energi och livsmedel ökade till följd av kriget i Ukraina, energikostnaderna och stigande inflation.

Trots det utmanande omvärldsläget så står Karlstads kommun på stadig ekonomisk grund.

– Vi är en välskött kommun, det är väldigt bra när det händer oförutsedda händelser, säger Carina Strandberg ekonomidirektör i Karlstads kommun.

Kommunens resultat för 2022 landade på 392 miljoner kronor. Hela koncernen visade ett resultat på 611 miljoner kronor. Samtidigt ökade antalet karlstadsbor med 1 058 personer så vid årets slut var vi 96 466 Karlstadsbor.

– Det är tack vare ökade skatteintäkter, men även ökade intäkter för till exempel elproduktion som vi kunde få ett sådant ekonomiskt resultat 2022, säger Carina Strandberg.

Samtidigt investerade kommunen för 1 475 miljoner kronor och sammantaget för hela koncernen har det investerats för 2 114 miljoner kronor. En stor investering är Solstadens sportcenter och de nya idrottsarenorna som invigdes under 2022.

Bostadsbyggnadstakten är fortsatt hög i kommunen så under 2022 beviljades bygglov för cirka 1 300 bostäder i Karlstad. Vi ökade också den digitala servicen och kunde erbjuda flera nya digitala tjänster, bland annat en e-tjänst för ekonomiskt bistånd och en för budget- och skuldrådgivning.

Som första kommun i landet lanserade Karlstad under förra året Elevborgarråd för klimatet. Här kan elever, som en del av undervisningen, vara med och påverka framtidens Karlstad. Rådets uppgift är att ta fram skarpa, konkreta åtgärdsförslag på hur Karlstads kommun kan bli mer klimatsmart. Hela 967 idéer har lämnats in.

Det är några exempel på bra saker som har hänt under 2022 men vilka är kommunens utmaningar framåt?

– Det finns fler utmaningar än bara pengar. Vi har ett utmanande läge vad gäller kompetensförsörjningen, framför allt inom vård- och omsorg. Och så har vi klimatutmaningen, vi behöver öka takten för att nå våra klimatmål, berättar Carina Strandberg.

Så med ett bra resultat i ryggen för 2022 står vi nu inför ett mer utmanade ekonomiskt läge några år framåt.

– Jag känner mig lugn, vi har en stabil ekonomi i grunden och en kultur där vi tar tag i olika utmaningar, avslutar Carina Strandberg.

Här kan du läsa Karlstads kommuns årsredovisning för 2022.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

22 Juli 2024