Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
En man med glasögon som tittar i kameran. Han heter Erik Kornfeld.
Karlstads kommun

Karlstads kommun

Denna artikel är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Erik Kornfeld blir verkställande direktör i det sammanslagna bolaget

Erik Kornfeld blir verkställande direktör (vd) i det sammanslagna bolaget från och med 1 januari 2024 och får också i uppdrag att leda arbetet med sammanslagningen.

Det finns ett förslag att slå ihop de två kommunala bolagen Karlstads El- och Stadsnät och Karlstads Energi till ett bolag. Ett beslut som ska fattas i kommunfullmäktige den 20 juni.

Karlstads Energis styrelse har idag beslutat att Erik Kornfeld fortsätter sitt uppdrag som vd i bolaget med organisationsnummer 556071-6085 (nuvarande Karlstads Energi AB) som då har ett utökat uppdrag genom sammanslagning av bolagen Karlstads Energi AB och Karlstads El- och Stadsnät AB.

Starkare tillsammans som ett bolag

Erik får även i uppdrag att leda processen med att sammanfoga de två bolagen till ett och forma en ny organisation för framtiden. Uppdraget gäller under förutsättning att kommunfullmäktige tar beslut om en sammanslagning den 20 juni. Båda direktörerna har fortsatt odelat ansvar för personal och verksamhet i respektive bolag fram till att sammanslagningen har genomförts vid årsskiftet.

En sammanslagning stärker vår position på energimarknaden, men även koncernens hållbarhetsarbete och våra möjligheter att attrahera rätt kompetens. För Karlstadsborna blir det också enklare med ett sammanslaget bolag för frågor om el, elhandel, stadsnät, fjärrvärme, återvinningstjänster med mera.

Erfarna och kompetenta ledare

I och med en sammanslagning av två bolag finns det redan lämpliga och kvalificerade kandidater till tjänsten som verkställande direktör i befintliga bolag. Det har genomförts en process där representanter för arbetsgivaren och fackliga organisationer har fått intervjua de aktuella kandidaterna.

- Det är två bra personer och ledare som båda har ett stort förtroende. Det är en samlad bedömning som har lett fram till valet av vd för det sammanslagna bolaget, säger Linda Larsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Båda kandidaterna är erfarna och kompetenta ledare inom branschen och har en gedigen bakgrund och kunskap inom området. De har erfarenhet av att leda komplexa organisationer, driva innovation och skapa nya affärsmöjligheter - vilket gör att båda vd:arna var mycket lämpade för uppdraget.

Sidan publicerad: 2023-06-08

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?