Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Denna artikel är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

700 elever i årskurs 4 på plats på Karlstads teknikcenter

Under våren har 700 elever från årskurs 4 besökt Karlstads teknikcenter (KTC) inom projektet ”En lysande framtid” som pågått i samverkan mellan Barn- och utbildningsförvaltningen och Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.

Tre barn som håller upp ficklampor mot kamera

– Projektet har fått enormt bra respons och många lärare har konstaterat att elever som har det svårt i skolan har vuxit under studiebesöket. Vi hoppas att vi kan fortsätta med upplägget kommande läsår och vill utveckla det för att bli ännu mer givande för alla parter, säger Jakob Sandin, verksamhetsutvecklare på Barn- och utbildningsförvaltningen.

Sammanlagt har 700 elever från årskurs 4 från Karlstads kommuns kommunala skolor besökt Karlstads teknikcenter (KTC) under våren. Eleverna har bland annat kommit från Vålbergsskolan, Herrhagsskolan och Färjestadsskolan. Med handledning av elever från gymnasieingenjörsutbildningen har de fått löda och montera en egen ficklampa, byggt ett chassi till en radiostyrd bil med hjälp av återvunnet material samt provat på robotar, 3D-skrivare och VR runt om i lokalerna. Eleverna från gymnasieingenjörsutbildningen har i samma stund fått träna på projektledning i skarpt läge.

– Vårt mål har varit att väcka ett intresse för teknik och naturvetenskap i tidig ålder och utifrån utvärderingarna känns det som vi har lyckats. Våra studerande har tagit sig an det här uppdraget med bravur. Många gånger har de blivit en förebild för eleverna som har besökt oss och vi hoppas såklart att de vill komma tillbaka till oss för att studera i framtiden, säger Marcus Blomqvist, rektor på KTC.

I utvärderingen som varje skola haft möjlighet att delta i efter besöket påtalar många att projektet tagits om hand väl för både personal och elever. Allt ifrån tydlig information inför besöket, information under besöket och sedan själva genomförandet. På många skolor har elever pratat om dagen, även långt efter studiebesöket, som väldigt roligt och lärorikt.

Om projektet

”En lysande framtid” är ett projekt i samverkan mellan Barn- och utbildningsförvaltningen och Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen som är en fördjupning och förlängning av arbetet med NTA-temat ”Kretsar kring el”. NTA står för Naturvetenskap och teknik för alla och är ett skolutvecklingsprogram där Karlstads kommun varit medlemmar sedan 2010.

Under hösten 2022 genomfördes ett pilotprojekt tillsammans med Herrhagsskolan som även det fick bra genomslag.

Bild över Karlstad

Karlstads teknikcenter

Vi erbjuder en snabbare väg till jobbet genom utbildningar framtagna tillsammans med näringslivet.

Sidan publicerad: 2023-06-12

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?