Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Bild till startsida karlstad.se
Karlstads kommun

Karlstads kommun

Denna artikel är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Verksamhetsstöd till Tillsammans i Karlstad

Kommunstyrelsen har beviljat Tillsammans i Karlstad ett bidrag på 456 000 kronor. Bidraget gör det möjligt att hålla igång verksamheten till och med årsskiftet då ett nytt, treårigt, avtal ska vara på plats.

Tillsammans i Karlstad är en verksamhet under Folkbildarna i Värmland. För närvarande pågår ett arbete med att ta fram ett avtal om ett så kallat idéburet offentligt partnerskap mellan Karlstads kommun och Folkbildarna i Värmland, för deras verksamhet Tillsammans i Karlstad. Det avtalet ska sträcka sig över tre år, 2024-2026.

Den finansiering som Tillsammans i Karlstad har idag räcker dock bara fram till sista juli 2023. Det bidrag som kommunstyrelsen nu beviljat gör det möjligt att hålla verksamheten igång fram till åsskiftet då det nya avtalet ska vara på plats.

– Tillsammans i Karlstad gör ett viktigt arbete för hälsa och trygghet i vår kommun. Men de jobbar också väldigt bra med integration och sysselsättning. Den verksamhet de bedriver bidrar i allra högsta grad till kunskap, insikt och delaktighet hos människor. Utöver de pengar som beviljades av kommunstyrelsen idag, avsätter vi även 1,8 miljoner kronor för dem i det grönröda styrets budgetförslag, säger kommunstyrelsens ordförande Linda Larsson (S).

Fakta om Tillsammans i Karlstad

En verksamhet som drivs av Folkbildarna i Värmland mellan Ett öppnare Väst (Gruvlyckan-Våxnäs), Ett Öppnare Kronoparken och Ledarskapsakademin. Tillsammans i Karlstad samarbetar med kultur och fritidsförvaltningen i den nyöppnade mötesplatsen på Våxnäs centrum och det nya aktivitetshuset på Kronoparken. Andra samverkanspartners är studieförbund, föreningar och organisationer i Karlstads kommun.


Sidan publicerad: 2023-06-19

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?