Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Sola i Kallsta

Denna artikel är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Karlstads Energi och Karlstads El- och Stadsnät slås samman till ett bolag

I dag har kommunfullmäktige beslutat att slå samman bolagen. Erik Kornfeld blir verkställande direktör från och med 1 januari 2024 och har även uppdraget att leda arbetet med sammanslagningen.

Vi påverkas i större omfattning av det som sker runt om kring oss. Energimarknaden förändras snabbt och en bredare produktportfölj sammanslaget i ett bolag gör att vi kan fortsätta att vara relevanta.

Redan 2017 presenterade konsultföretaget Ramboll en utredning som såg fördelar med en sammanslagning av Karlstads Energi och Karlstads El- och Stadsnät. Den övergripande organisationsöversynen som genomfördes under 2022 förstärkte den bilden.

Starkare tillsammans som ett bolag

Idag den 20 juni tog alltså kommunfullmäktige beslut om att slå samman de kommunala bolagen Karlstads Energi AB och Karlstads El- och Stadsnät AB. Det stärker vår position på energimarknaden. Vi blir starkare tillsammans med ett bolag och får ny kraft att möta framtidens marknad och dess möjligheter.

Det stärker även koncernens hållbarhetsarbete och våra möjligheter att attrahera rätt kompetens. För Karlstadsborna blir det också enklare med ett sammanslaget bolag för frågor om el, elhandel, stadsnät, fjärrvärme, återvinningstjänster med mera.

Sammanslagningen ska vara verkställd senast den 1 januari, 2024 och nuvarande ägarstyrning och samordning i kommunkoncernen ska bibehållas.

Erik Kornfeld blir verkställande direktör

Erik Kornfeld blir verkställande direktör (vd) i det sammanslagna bolaget från och med 1 januari, 2024. Han får även i uppdrag att leda processen med att sammanfoga de två bolagen till ett och forma en ny organisation för framtiden.

En styrgrupp för det fortsatta arbetet har utsetts av Karlstads Stadshus AB. Den består av presidierna i Karlstads El- och Stadsnät AB och Karlstads Energi AB. Styrgruppen leds av ordförande i Karlstads Stadshus AB. Arbetet med att genomföra sammanslagningen och omorganisationen ska löpande återrapporteras till styrelserna i Karlstads Stadshus AB, Karlstads El- och Stadsnät AB och Karlstads Energi AB.

Båda direktörerna har fortsatt odelat ansvar för personal och verksamhet i respektive bolag fram till att sammanslagningen har genomförts vid årsskiftet.

Sidan publicerad: 2023-06-20

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?