Monika Bubholz och Anders Tallgren vid spadtaget för Sundsta torg
Monika Bubholz och Anders Tallgren vid spadtaget för Sundsta torg

Från vägkorsning till urbant grönt torg

Snart kan Karlstadsborna se framemot ett nytt torg med en fontändamm och grönskande planteringsöar. Under tisdagen togs det första spadtaget för nya Sundsta torg.

Det nya torget bildar en ny knutpunkt på Sundsta. Det blir ett tydligt stadsrum med urban puls och egen karaktär. Husen som byggs runt torget kommer att ha verksamheter i bottenplan, något som bidrar till en levande torgyta.


- Stadsmiljön är en betydelsefull del av en växande stad och Sundsta torg blir en positiv utveckling av den här stadsdelen som snart får 250 nya bostäder. Här kommer människor att kunna umgås och nya verksamheter att etablera sig, säger Anders Tallgren (S), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Gröna öar

Det blir gott om gröna inslag på torget. Stora planteringsöar med träd, gräs och blommor skapas för att ge rumslighet och avskildhet. Öarnas breda kanter består av varmgrå granit.


- Det gröna rekreationsområdet vid Sundstatjärn återkommer på torget med all grönska som vi kommer se i planteringsöarna. Där kan Karlstadsborna pausa en stund i den fina omgivningen, det blir gott om sittplatser på sofforna som placeras ut, berättar Monika Bubholz (MP), ordförande i teknik- och fastighetsnämnden.


Besökarna till torget kommer kunna njuta av planteringsöarna även på kvällstid. Under den mörkare delen av året kommer belysningsstolpar med effektbelysning att lysa upp växtligheten.

Dammfontän och stenläggning

Det som blir blickfånget på torget är den stora fontändammen. Dammen får en bred kant av terrazzobetong i en varmgrå nyans med inslag av större stenar i gult, vitt och mörkt grönt.

Stenläggningen på marken blir diagonalsatt natursten med ett karaktäristiskt mönster. Natursten är vald med tanke på dess höga kvalitet och livslängd.

- Stenmaterialen och nyanserna är valda för att harmoniera med varandra och tanken är att mönstret ska ge torget en tydlig karaktär utan att ta över. Det ska helt enkelt ge en varm och välkomnande känsla, säger Mikael Lundh, projektledare.

Shared space

Torgytan blir en så kallad shared space där bussar och bilar samsas med gående och cyklister utan anvisade övergångställen eller ljussignaler. Fotgängare och cyklister kan röra sig över hela torgytan medan trafikflödet får använda en mer begränsad yta.


Torget beräknas vara klart i början av december 2023. Under 2024 kommer en gångstig och ett bryggdäck på 70 kvadratmeter i olika nivåer att färdigställas vid Sundstatjärn.

Bakgrund

Inom projektet Sundsta torg bygger Karlstads kommun infrastrukturen som omfattar bland annat torg, fontändamm, gatuanslutningar, gc-vägar, parkeringsytor, VA-ledningar, bryggdäck, gatugrönska, möblemang, belysning samt busshållplatser. De 250 nya bostäderna byggs som flerbostadshus av olika exploatörer.

Skissbild över nya Sundsta torg
Skissbild över Sundsta torg. Bild: 02LANDSKAP
Skissbild över nya Sundsta torg
Skissbild över Sundsta torg. Bild: 02LANDSKAP

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

18 April 2024