Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Det är inom vård och omsorg det händer
Öyvind Lund

Öyvind Lund

Denna artikel är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Karlstad vill spela en aktiv roll i satsning på hälsodata

Health Data Sweden har lanserat en digital innovationshub med fokus på hälsodata. Syftet är att påskynda den digitala mognaden i samhället och använda hälsodata för att få till en mer effektiv hälso- och sjukvård. Karlstads kommun välkomnar initiativet och står till förfogande för tester i verklig miljö.

Sjukvårdssystemen idag utmanas av en växande och åldrande befolkning, vilket kräver effektivare och smartare behandlingar. Data blir en allt viktigare resurs i samhället och det gäller även inom hälso- och sjukvården och omsorgen.

Digitalisering och effektivare tillgång till patienters hälsodata kan göra att patienterna får bättre medicinska behandlingar. Samtidigt ger det vården effektivare arbetsmetoder och bättre underlag för förebyggande hälsofrämjande insatser.

Karlstads kommun vill ta en tätposition

Digital Well Arena är en av 18 samarbetspartners i Health Data Swedens nationella nätverk. Med sig till lanseringen hade man Karlstads kommun som vill vara ledande på såväl läns- som riksnivå när det gäller digital välfärdsteknik.

Vill visa upp att en kommun kan driva innovation i partnerskap. Vi känner oss modiga och är redo att med öppna armar ta emot hur vi kan tillämpa hälsodata på nya sätt, säger Ann Otto Nemes, utvecklingsdirektör i Karlstads kommun.

Vill göra tester i verklig miljö

Vård- och omsorgsförvaltningen i Karlstads kommun arbetar sedan tidigare med ett Utvecklingstorg – en arena för innovation.

– Där kan vi tillsammans med andra parter utforma framtidens hälsotjänster genom att testa prototyper, hypoteser, specifika frågor eller mer övergripande policyfrågor, säger Gunilla Öberg, vård- och omsorgsdirektör.

Utvecklingstorget kommer väl till pass i arbetet med Health Data Sweden.

– Arbetspaketen inom Health Data Sweden ligger i linje med den utveckling vi ser och önskar. Vi vill vara med och bidra genom att ställa vår verksamhet till förfogande för tester. Genom det bidrar vi också med kunskap och stöd till företag som vill och kan utveckla tekniska lösningar för framtidens hälsotjänster, säger Gunilla Öberg.

Vad är hälsodata?

Det finns i dag ingen helt fastställd definition av hälsodata. Men enkelt utryckt handlar det om all data som kan ge information som är relevant för människors hälsa. Det kan vara allt från klinisk data från sjukhus och läkare till levnadsvanor.

Ofta menar man uppgifter som samlas in och lagras digitalt. Det kan till exempel vara journalanteckningar eller uppgifter om läkemedel som skrivits ut på recept. Men hälsodata kan också vara andra typer av data som samlas in av olika aktörer som socialtjänsten, forskare eller individer.

Det gör det också enklare för patienterna. De slipper till exempel att ta om samma prover flera gånger, upprepa sin sjukdomshistoria för flera läkare eller genomgå samma undersökningar flera gånger om deras hälsodata är lättillgängliga.

Fakta om Health Data Sweden:

Ett treårigt projekt med huvudfinansiering från EU digital, samt medfinansiering från Vinnova och den europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

DigitalWell Arena är en av de 18 parterna i Sverige som samarbetar. De övriga är: Kungliga tekniska högskolan (KTH), Blekinge Tekniska Högskola, Blue Science Park, Bron Innovation, eHealth Arena, EIT Digital, EIT Health, Halmstad Universitet, Karlstads Universitet, Karolinska Institutet, Linnéuniversitetet, Region Stockholm, Region Västerbotten, Stockholms Universitet, Stockholm Science City, STUNS Life Science och Uppsala Universitet.

De tjänster som Health Data Sweden erbjuder är kostnadsfria och riktar sig till små och medelstora företag och offentlig sektor.

Sidan publicerad: 2023-06-28

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?