Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Bild på flera jättebalsamin
Jättebalsamin - invasiv främmande växt. Bild: Shutterstock

Jättebalsamin - invasiv främmande växt. Bild: Shutterstock

Denna artikel är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Karlstads kommun gör det lättare att göra rätt

Från och med i sommar blir det enklare för Karlstadsbor som bekämpar invasiva främmade växter att lämna in sitt växtavfall till återvinningscentralerna.

Tidigare har kommunen endast tagit emot avfall från invasiva främmande växter på Hedens återvinningscentral men nu utökar kommunen den möjligheten för privatpersoner.

- Vi vill att det ska vara lätt att göra rätt. Därför har vi utökat möjligheten för Karlstadsborna att lämna invasiva främmande växter från en central till fyra. Personalen finns på plats för att hjälpa till på bästa vis, berättar Ann-Louise Olofsson, enhetschef på Återvinningscentralerna i Karlstad.

De återvinningscentraler som nu tar emot avfall från invasiva främmande arter är Heden, Djupdalen, Vålberg och Molkom.

Genomskinliga säckar

När det kommer till hanteringen så finns det några nyheter för i år:

  • Packa avfallet i dubbla genomskinliga sopsäckar som du försluter väl. På så sätt sprids inte växten vidare och personalen på återvinningscentralen ser vad du slänger.
  • Kontakta personalen på återvinningscentralen så hjälper de dig att lämna avfallet på rätt ställe.

Tänk på att ta bort jorden från växtmaterialet eftersom den inte går att bränna. Transportera säckarna till återvinningscentralen på ett säkert sätt så du inte sprider växtavfall längs vägen. Frakta till exempel inte växterna i en öppen släpkärra utan lägg dem i dubbla genomskinliga sopsäckar som försluts väl.

Släng inte…

… växtavfallet från invasiva främmande växter på din kompost då flera av dessa arter har så stor växtkraft att det räcker med en liten bit av en stjälk för att slå rot.

… invasiva främmande växter i trädgårdsavfall, det läggs på kompost som blir till jord som sedan används.

… i matavfallspåsen då detta går till kompostering.

… på någon gammal ”bytipp” eller i skogen! Att lägga trädgårdsavfall utanför sin egen tomt klassas som nedskräpning, vilket är ett brott enligt miljöbalken.


- Vi är tacksamma för alla som hjälper till att bekämpa invasiva främmande arter, det gynnar den biologiska mångfalden. Vi behöver alla hjälpas åt, det känns därför väldigt bra att det nu blivit lättare och närmare för många att slänga rätt, säger Eva Salomonsson, kommunekolog.

Invasiva främmande arter är:

Invasiva främmande arter har introducerats av människan till områden utanför sitt ursprungliga utbredningsområde till exempel genom trädgårdsodling. Dessa arter sprider sig idag av egen kraft och är ett stort hot mot den biologiska mångfalden men kan också skapa ekonomiska problem för både samhället och enskilda. I Karlstads kommun är det främst jättebalsamin, jätteloka, blomsterlupin, kanadensiskt gullris och parkslide du behöver ha koll på.

Läs mer på karlstad.se/invasivFlera jätteloka längs grusväg med en skottkärra
Jätteloka - invasiv främmande växt Bild: Shutterstock

Sidan publicerad: 2023-06-29

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?