Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Ulrika Sundström, chef LPO Karlstad och Linda Larsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Denna artikel är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Nu börjar nya medborgarlöftet att gälla

Från och med 1 juli börjar polisens nya medborgarlöfte i samverkan med Karlstads kommun att gälla. Tillsammans kommer man att fortsätta prioritera arbetet med narkotika- och alkoholrelaterad brottslighet för att minska problemen med otrygga miljöer och förebygga att unga hamnar i kriminalitet.

Ulrika Sundström, chef LPO Karlstad och Linda Larsson (S), kommunstyrelsens ordförande.
Ulrika Sundström, chef LPO Karlstad och Linda Larsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Under våren besökte lokalpolisområde Karlstad tillsammans med Karlstads kommun fyra olika delar av kommunen med det mobila poliskontoret och genomförde medborgardialoger.

– Det var många Karlstadsbor som besökte oss och vi samlande in bra tankar, synpunkter och iakttagelser från Karlstadsborna säger Frida Lejon, säkerhetskoordinator på Karlstads kommun.

Under 2022 gjorde polisen och kommunen också en trygghetsundersökning bland slumpmässigt utvalda Karlstadsbor.

– Vi har nu tillsammans analyserat medborgardialogerna, trygghetsundersökningen och andra tillgängliga datakällor för att ringa in aktuella problemområden och formulerat det i ett gemensamt medborgarlöfte berättar Anders von Wachenfeldt, kommunpolis inom lokalpolisområde Karlstad.

– Vi har ett nära och bra samarbete med polisen och arbetar varje dag för att alla Karlstadsbor ska känna sig trygga. Stort tack för alla bidrag till medborgarlöftet och beskrivningar av situationer som just du som Karlstadsbo har upplevt. De tar vi med oss och arbetar vidare med säger Linda Larsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Det nya medborgarlöftet gäller från 1 juli 2023–30 juni 2027, men det finns möjlighet att revidera under tiden om det behövs.

Det tyckte Karlstadsborna var viktigast

  • Våld i offentlig miljö
  • Otrygga miljöer
  • Narkotika- och alkoholrelaterad brottslighet

Dessa tre områden har gemensamma beröringspunkter. Lokalpolisområde Karlstad och Karlstads kommun kommer under 2023–2027 att inrikta arbetet mot narkotika- och alkoholrelaterad brottslighet.

Mer om det nya medborgarlöftet

Här hittar du det nya medborgarlöftet i sin helhet. Läs vad polisen och Karlstads kommun separat och tillsammans kommer göra fram till år 2027.

Sidan publicerad: 2023-06-30

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?