Begränsad framkomlighet i centrum när ny grön entré ska byggas och ledning renoveras

Det kommer att bli lite stök i centrala Karlstad i slutet av sommaren. Med start vecka 32 kommer en stor och viktig avloppsledning renoveras under några dagar. Därefter påbörjas arbetet med att bygga en förbättrad genomfart och en rondell i östra delen av Drottninggatan.

Vecka 32 startar ombyggnationen av östra Drottninggatan för att skapa en trevlig entré till Karlstads centrumkärna från öster. Gatan ska få ett bättre trafikflöde, bredare trottoarer, ett cykelstråk och mer grönska. I korsningen Drottninggatan/Östra Torggatan kommer även en mindre rondell att byggas.

Ombyggnationen av östra Drottninggatan har varit planerad sedan länge, men har nu tidigarelagts eftersom ombyggnationen av Hamngatan i samband med Resecentrum har försenats. Byggnationen kommer att pågå i etapper under cirka ett år. Under tiden byts olika typer av ledningar, bland annat en stor avloppsledning, och gatans utformning förändras.

– Förberedande arbeten startar i början av augusti. Då stänger vi delar av parkeringen bakom hotell Bilan, som ska användas som etableringsplats under byggnationen. Några träd mellan hotellet och Bilanrondellen kommer också att tas ner som sedan kommer att återplanteras i den mån det är möjligt, säger Jan Söderberg, projektledare på Karlstads kommun.

Lång tillfällig ledning ovan mark

I samband med ombyggnationen passar kommunen på att göra ett annat planerat arbete, en så kallad relining, på en stor avloppsledning som sträcker sig längsmed Drottninggatan. Arbetet innebär att ledningen ska underhållas och renoveras, vilket kommer att påverka framkomligheten för såväl gående som trafik under någon vecka.

För att genomföra underhållsarbetet kan en tillfällig avloppsledning behöva läggas ovan mark, från Soltorget till området runt Bilanrondellen, vilket kommer att avgöras av vädret. Ledningen kommer i så fall att anpassas så att den kan passeras på några utvalda platser. Framkomligheten kommer att vara begränsad i området under arbetet. Verksamheter och bostäder längs Drottninggatan kommer fortfarande att vara tillgängliga.

– Det är aldrig enkelt att göra den här sortens stora underhållsarbeten, men det är nog så viktigt att vi gör det för att ta hand om våra ledningar. Det är lite oturligt att detta måste göras under sommaren när det är mycket folk i stan, men vi hoppas på ett smidigt genomförande som inte ska ta allt för lång tid, fortsätter Jan Söderberg.

Kostnaden för projektet är 75 miljoner kronor.

Läs mer om projektet på karlstad.se/drottninggatan.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

22 Juli 2024