Flicka som ritar på ett vykort

Med sikte mot en smart och hållbar stad

En smart och hållbar stad, vad betyder det för Karlstadsborna? Den här veckan har kommunen träffat unga i Karlstad för att förstå vad de tycker är viktigast och hur de vill att deras framtida Karlstad ska vara.

– Om jag fick bestämma skulle jag ha ett stadståg här på Kronoparken, precis som det i stan, en stor lekpark med hinderbana och en utomhusbio, säger en flicka i 10-årsåldern på Kronparkens parklek och skriver ned det på ett vykort.

Data och digitalisering samt att skapa förutsättningar för att öka innovationsförmågan i kommunen är viktiga möjliggörare för att möta både kommunens strategiska mål samt de stora utmaningar som finns i samhället. Det är ett arbete som i hög grad behöver bygga på bred samverkan inom kommunen, men också tillsammans med näringsliv, forskning, andra offentliga aktörer och civilsamhället.

Under 2023 pågår arbetet att ta fram en plan för digital utveckling och innovation vilken ska ersätta den nuvarande planen Digitala Karlstad. Planen, som politiken ska besluta om i början av 2024, ska ta sikte mot en smart och hållbar stad med syfte att möta kommunens mål.

Medborgarnas perspektiv viktigt i arbetet

En pojke i tonåren på Orrholmen berättar att han skulle önska att det fanns mer nära hemmet så att han kan nå det med sin cykel.

– På vintern är det ibland svårt att hitta en plats att hänga på med kompisarna. Det kan vara ett fik, en fritidsgård eller LAN-ställe. Vi är många som hänger utomhus nu på sommaren, men det är svårare att hitta en bra plats på vintern. Jag vill ha en stad som uppmuntrar till rörelse istället för att unga sitter inomhus med mobilen.

Att förstå och ha metoder för att involvera medborgare på olika sätt är en framgångsfaktor.

– Medborgarnas möjlighet att få bidra med sina drömmar och tankar en viktig faktor så att inte enbart kommunens behov är det som styr, säger Klas Granström, innovationsledare på kommunledningskontoret. Behoven kan se väldigt olika ut mellan åldersgrupper, kön och etnicitet, men också beroende på var i staden man bor och lever.

Emil Joelsson och Klas Granström på kommunledningskontoret med brevlådan för önskemål och tankar.
Emil Joelsson och Klas Granström med den brevlåda där barn och unga kunde posta sina tankar om framtidens Karlstad.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

20 Juli 2024