Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Två människor som fikar och håller hand.

Denna artikel är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Två av anhörigstöds samarbeten upphör

Från och med 1 september 2023 upphör samarbetena med En bra plats och Demenslotsen. Dessa två tjänster har under
flera år fungerat som ett digitalt anhörigstöd.

Anledningen till att samarbetet upphör är bristande efterfrågan. Avtalet med En bra plats och Demenslotsen upphör den 1 september 2023. Fram till dess kan du använda
tjänsterna som vanligt.

Det mesta blir fortfarande som vanligt

Kommunens anhörigstöd kommer att finnas kvar precis som vanligt och fortsätta erbjuda dig det stöd du behöver.

Sidan publicerad: 2023-07-07

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?