Två människor som fikar och håller hand.

Två av anhörigstöds samarbeten upphör

Från och med 1 september 2023 upphör samarbetena med En bra plats och Demenslotsen. Dessa två tjänster har under
flera år fungerat som ett digitalt anhörigstöd.

Anledningen till att samarbetet upphör är bristande efterfrågan. Avtalet med En bra plats och Demenslotsen upphör den 1 september 2023. Fram till dess kan du använda
tjänsterna som vanligt.

Det mesta blir fortfarande som vanligt

Kommunens anhörigstöd kommer att finnas kvar precis som vanligt och fortsätta erbjuda dig det stöd du behöver.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

18 April 2024